Tài sản giao dịch

Giao dịch trên thị trường tài chính với Tifia có nghĩa là quyền truy cập 24 giờ vào các tài sản có tính thanh khoản cao: cặp ngoại hối, kim loại và chỉ số chứng khoán và dầu.

Tùy chọn công cụ giao dịch

Start
Micro

Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng
AUDUSD Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.2 SWAP Long -3.9 SWAP Short -3.84 hoa hồng 0
EURUSD Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.1 SWAP Long -13.533 SWAP Short 4.123 hoa hồng 0
GBPUSD Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.4 SWAP Long -11.479 SWAP Short 0.702 0
NZDUSD Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.4 SWAP Long -2.327 SWAP Short -2.86 hoa hồng 0
USDCAD Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.5 SWAP Long -0.36833 SWAP Short -2.184 hoa hồng 0
USDCHF Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.5 SWAP Long 4.032 SWAP Short -12.701 hoa hồng 0
USDJPY Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.2 SWAP Long 2.933 SWAP Short -13.442 hoa hồng 0
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng
AUDCAD Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.8 SWAP Long -0.377 SWAP Short -4.667 hoa hồng 0
AUDCHF Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.8 SWAP Long 2.919 SWAP Short -9.334 hoa hồng 0
AUDJPY Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.4 SWAP Long 2.583 SWAP Short -9.1 hoa hồng 0
AUDNZD Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.8 SWAP Long -3.172 SWAP Short -2.73 hoa hồng 0
CADCHF Lot Size 10 000 Spread (Average) 3.0 SWAP Long 2.268 SWAP Short -8.164 hoa hồng 0
CADJPY Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.6 SWAP Long 1.708 SWAP Short -7.618 hoa hồng 0
CHFJPY Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.8 SWAP Long -5.447 SWAP Short -0.455 0
EURAUD Lot Size 10 000 Spread (Average) 3.6 SWAP Long -18.889 SWAP Short 5.796 hoa hồng 0
EURCAD Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.5 SWAP Long -14.222 SWAP Short 3.563 0
EURCHF Lot Size 10 000 Spread (Average) 3.1 SWAP Long -1.274 SWAP Short -4.641 hoa hồng 0
EURGBP Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.7 SWAP Long -7.709 SWAP Short 0.077 hoa hồng 0
EURJPY Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.4 SWAP Long -4.121 SWAP Short -2.522 hoa hồng 0
EURNZD Lot Size 10 000 Spread (Average) 3.3 SWAP Long -21.216 SWAP Short 6.447 hoa hồng 0
GBPAUD Lot Size 10 000 Spread (Average) 3.1 SWAP Long -16.172 SWAP Short 0.623 hoa hồng 0
GBPCAD Lot Size 10 000 Spread (Average) 3.5 SWAP Long -11.271 SWAP Short -2.743 hoa hồng 0
GBPCHF Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.6 SWAP Long 1.05 SWAP Short -12.779 hoa hồng 0
GBPJPY Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.8 SWAP Long -0.546 SWAP Short -11.531 hoa hồng 0
GBPNZD Lot Size 10 000 Spread (Average) 3.4 SWAP Long -18.239 SWAP Short 1.573 hoa hồng 0
NZDCAD Lot Size 10 000 Spread (Average) 3.3 SWAP Long -0.156 SWAP Long -4.459 hoa hồng 0
NZDCHF Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.9 SWAP Long 2 793 SWAP Short -8.853 hoa hồng 0
NZDJPY Lot Size 10 000 Spread (Average) 2.7 SWAP Long 2.478 SWAP Short -8.749 hoa hồng 0
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng
XAUUSD Lot Size 10 Spread (Average) 5.0 SWAP Long -14.638 SWAP Short 2.359 hoa hồng 0
XAGUSD Lot Size 500 Spread (Average) 5.0 SWAP Long -1.9695 SWAP Short 0.4407 hoa hồng 0

Classic

Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng
AUDUSD Lot Size 100000 Spread (Average) 1.2 SWAP Long -3.9 SWAP Short -3.692 hoa hồng 0
EURUSD Lot Size 100000 Spread (Average) 1.1 SWAP Long -13.533 SWAP Short 4.123 hoa hồng 0
GBPUSD Lot Size 100000 Spread (Average) 1.4 SWAP Long -11.479 SWAP Short 0.702 hoa hồng 0
NZDUSD Lot Size 100000 Spread (Average) 1.4 SWAP Long -2.327 SWAP Short -2.86 hoa hồng 0
USDCAD Lot Size 100000 Spread (Average) 1.5 SWAP Long -0.36833 SWAP Short -2.184 hoa hồng 0
USDCHF Lot Size 100000 Spread (Average) 1.5 SWAP Long 4.032 SWAP Short -12.701 hoa hồng 0
USDJPY Lot Size 100000 Spread (Average) 1.2 SWAP Long 2.933 SWAP Short -13.442 hoa hồng 0
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng
AUDCAD Lot Size 100000 Spread (Average) 1.8 SWAP Long -0.377 SWAP Short -4.667 hoa hồng 0
AUDCHF Lot Size 100000 Spread (Average) 1.8 SWAP Long 2.919 SWAP Short -9.334 hoa hồng 0
AUDJPY Lot Size 100000 Spread (Average) 1.4 SWAP Long 2.583 SWAP Short -9.1 hoa hồng 0
AUDNZD Lot Size 100000 Spread (Average) 1.8 SWAP Long -3.172 SWAP Short -2.73 hoa hồng 0
CADCHF Lot Size 100000 Spread (Average) 2.0 SWAP Long 2.268 SWAP Short -8.164 hoa hồng 0
CADJPY Lot Size 100000 Spread (Average) 1.6 SWAP Long 1.708 SWAP Short -7.618 hoa hồng 0
CHFJPY Lot Size 100000 Spread (Average) 1.8 SWAP Long -5.447 SWAP Short -0.455 hoa hồng 0
EURAUD Lot Size 100000 Spread (Average) 1.5 SWAP Long -18.889 SWAP Short 5.796 hoa hồng 0
EURCAD Lot Size 100000 Spread (Average) 2.1 SWAP Long -14.222 SWAP Short 3.563 hoa hồng 0
EURCHF Lot Size 100000 Spread (Average) 1.7 SWAP Long -1.274 SWAP Short -4.641 hoa hồng 0
EURGBP Lot Size 100000 Spread (Average) 0.4 SWAP Long -7.709 SWAP Short 0.077 hoa hồng 0
EURJPY Lot Size 100000 Spread (Average) 1.4 SWAP Long -4.121 SWAP Short -2.522 hoa hồng 0
EURNZD Lot Size 100000 Spread (Average) 1.3 SWAP Long -21.216 SWAP Short 6.447 hoa hồng 0
GBPAUD Lot Size 100000 Spread (Average) 2.1 SWAP Long -16.172 SWAP Short 0.623 hoa hồng 0
GBPCAD Lot Size 100000 Spread (Average) 2.5 SWAP Long -11.271 SWAP Short -2.743 hoa hồng 0
GBPCHF Lot Size 100000 Spread (Average) 1.6 SWAP Long 1.05 SWAP Short -12.779 hoa hồng 0
GBPJPY Lot Size 100000 Spread (Average) 1.8 SWAP Long -0.546 SWAP Short -11.531 hoa hồng 0
GBPNZD Lot Size 100000 Spread (Average) 2.4 SWAP Long -18.239 SWAP Short 1.573 hoa hồng 0
NZDCAD Lot Size 100000 Spread (Average) 2.3 SWAP Long -0.156 SWAP Short -4.459 hoa hồng 0
NZDCHF Lot Size 100000 Spread (Average) 1.9 SWAP Long 2.793 SWAP Short -8.853 hoa hồng 0
NZDJPY Lot Size 100000 Spread (Average) 1.7 SWAP Long 2.478 SWAP Short -8.749 hoa hồng 0
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng
USDHKD Lot Size 100000 Spread (Average) 30.0 SWAP Long -123.24 SWAP Short 38.57 hoa hồng 0
USDMXN Lot Size 100000 Spread (Average) 70.0 SWAP Long -517.543 SWAP Short 120.29 hoa hồng 0
USDNOK Lot Size 100000 Spread (Average) 30.0 SWAP Long 4.45 SWAP Short -54.873 hoa hồng 0
USDPLN Lot Size 100000 Spread (Average) 25.0 SWAP Long -4.264 SWAP Short -16.185 hoa hồng 0
USDSEK Lot Size 100000 Spread (Average) 30.0 SWAP Long 28.9 SWAP Short -109.98 hoa hồng 0
USDSGD Lot Size 100000 Spread (Average) 5.0 SWAP Long -2.249 SWAP Short -8.749 hoa hồng 0
USDZAR Lot Size 100000 Spread (Average) 100.0 SWAP Long -330.031 SWAP Short 81.991 hoa hồng 0
USDTRY Lot Size 100000 Spread (Average) 100.0 SWAP Long -192.36 SWAP Short 86.41 hoa hồng 0
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng
US Crude Lot Size 1000 Spread (Average) 5.0 SWAP Long -4.2400 SWAP Short -1.7200 hoa hồng 0
UK Brent Lot Size 1000 Spread (Average) 5.0 SWAP Long -2.6600 SWAP Short -1.9600 hoa hồng 0
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng
XAUUSD Lot Size 100 Spread (Average) 3.0 SWAP Long -14.638 SWAP Short 2.359 hoa hồng 0
XAGUSD Lot Size 5000 Spread (Average) 3.5 SWAP Long -1.9695 SWAP Short 0.4407 hoa hồng 0
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng
ASX200 Lot Size 100 Spread (Average) 8.0 SWAP Long -0.12 SWAP Short -0.03 hoa hồng 0.4 USD / 0.345 EUR
CAC Lot Size 100 Spread (Average) 2.0 SWAP Long -0.05 SWAP Short -0.07 hoa hồng 0.4 USD / 0.345 EUR
FDAX Lot Size 100 Spread (Average) 1.2 SWAP Long -0.12 SWAP Short -0.16 hoa hồng 0.4 USD / 0.345 EUR
FTSE Lot Size 100 Spread (Average) 2.0 SWAP Long -0.11 SWAP Short -0.06 hoa hồng 0.4 USD / 0.345 EUR
HK50 Lot Size 100 Spread (Average) 18.0 SWAP Long -0.48 SWAP Short -0.20 hoa hồng 0.4 USD / 0.345 EUR
IBEX35 Lot Size 100 Spread (Average) 8.4 SWAP Long -0.10 SWAP Short -0.13 hoa hồng 0.4 USD / 0.345 EUR
NI225 Lot Size 100 Spread (Average) 16.0 SWAP Long -0.25 SWAP Short -0.27 hoa hồng 0.4 USD / 0.345 EUR
NQ Lot Size 100 Spread (Average) 4.0 SWAP Long -0.15 SWAP Short -0.02 hoa hồng 0.4 USD / 0.345 EUR
SPX Lot Size 100 Spread (Average) 4.0 SWAP Long -0.06 SWAP Short -0.01 hoa hồng 0.4 USD / 0.345 EUR
SX5E Lot Size 100 Spread (Average) 3.2 SWAP Long -0.03 SWAP Short -0.04 hoa hồng 0.4 USD / 0.345 EUR
YM Lot Size 100 Spread (Average) 4.0 SWAP Long -0.55 SWAP Short -0.07 hoa hồng 0.4 USD / 0.345 EUR

ECN PRO

Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng
AUDUSD Lot Size 100000 Spread (Average) 0.2 SWAP Long -3.692 SWAP Short -3.9 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
EURUSD Lot Size 100000 Spread (Average) 0.1 SWAP Long -13.533 SWAP Short 4.123 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
GBPUSD Lot Size 100000 Spread (Average) 0.4 SWAP Long -11.479 SWAP Short 0.702 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
NZDUSD Lot Size 100000 Spread (Average) 0.4 SWAP Long -2.327 SWAP Short -2.86 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
USDCAD Lot Size 100000 Spread (Average) 0.5 SWAP Long -0.36833 SWAP Short -2.184 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
USDCHF Lot Size 100000 Spread (Average) 0.5 SWAP Long 4.032 SWAP Short -12.701 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
USDJPY Lot Size 100000 Spread (Average) 0.2 SWAP Long 2.933 SWAP Short -13.442 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng
AUDCAD Lot Size 100000 Spread (Average) 0.8 SWAP Long -0.377 SWAP Short -4.667 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
AUDCHF Lot Size 100000 Spread (Average) 0.8 SWAP Long 2.919 SWAP Short -9.334 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
AUDJPY Lot Size 100000 Spread (Average) 0.4 SWAP Long 2.583 SWAP Short -9.1 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
AUDNZD Lot Size 100000 Spread (Average) 0.8 SWAP Long -3.172 SWAP Short -2.73 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
CADCHF Lot Size 100000 Spread (Average) 1.0 SWAP Long 2.268 SWAP Short -8.164 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
CADJPY Lot Size 100000 Spread (Average) 0.6 SWAP Long 1.708 SWAP Short -7.618 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
CHFJPY Lot Size 100000 Spread (Average) 0.8 SWAP Long -5.447 SWAP Short -0.455 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
EURAUD Lot Size 100000 Spread (Average) 0.5 SWAP Long -18.889 SWAP Short 5.796 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
EURCAD Lot Size 100000 Spread (Average) 1.1 SWAP Long -14.222 SWAP Short 3.563 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
EURCHF Lot Size 100000 Spread (Average) 0.7 SWAP Long -1.274 SWAP Short -4.641 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
EURGBP Lot Size 100000 Spread (Average) 0.4 SWAP Long -7.709 SWAP Short 0.077 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
EURJPY Lot Size 100000 Spread (Average) 0.3 SWAP Long -4.121 SWAP Short -2.522 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
EURNZD Lot Size 100000 Spread (Average) 1.3 SWAP Long -21.216 SWAP Short 6.447 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
GBPAUD Lot Size 100000 Spread (Average) 1.1 SWAP Long -16.172 SWAP Short 0.623 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
GBPCAD Lot Size 100000 Spread (Average) 1.5 SWAP Long -11.271 SWAP Short -2.743 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
GBPCHF Lot Size 100000 Spread (Average) 0,6 SWAP Long 1.05 SWAP Short -12.779 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
GBPJPY Lot Size 100000 Spread (Average) 0.8 SWAP Long -0.546 SWAP Short -11.531 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
GBPNZD Lot Size 100000 Spread (Average) 1.4 SWAP Long -18.239 SWAP Short 1.573 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
NZDCAD Lot Size 100000 Spread (Average) 1.3 SWAP Long -0.156 SWAP Short -4.459 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
NZDCHF Lot Size 100000 Spread (Average) 0.9 SWAP Long 2.793 SWAP Short -8.853 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
NZDJPY Lot Size 100000 Spread (Average) 0.7 SWAP Long 2.478 SWAP Short -8.749 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng
USDDKK Lot Size 100000 Spread (Average) 45.0 SWAP Long -0.77 SWAP Short -7.1700 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
USDHKD Lot Size 100000 Spread (Average) 10.0 SWAP Long -123.24 SWAP Short 38.57 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
USDHUF Lot Size 100000 Spread (Average) 8.2 SWAP Long 7.007 SWAP Short -28.392 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
USDILS Lot Size 100000 Spread (Average) 14.0 SWAP Long 0.0507 SWAP Short -0.15444 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
USDMXN Lot Size 100000 Spread (Average) 30.0 SWAP Long -517.543 SWAP Short 120.29 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
USDNOK Lot Size 100000 Spread (Average) 12.0 SWAP Long 4.45 SWAP Short -54.873 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
USDPLN Lot Size 100000 Spread (Average) 12.0 SWAP Long -4.264 SWAP Short -16.185 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
USDRUB Lot Size 100000 Spread (Average) 164.0 SWAP Long -438.776 SWAP Short 93 139 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
USDSEK Lot Size 100000 Spread (Average) 15.0 SWAP Long 28.9 SWAP Short -109.98 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
USDSGD Lot Size 100000 Spread (Average) 0.8 SWAP Long -2.249 SWAP Short -8.749 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
USDZAR Lot Size 100000 Spread (Average) 42.2 SWAP Long -330.031 SWAP Short 81.991 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
USDTRY Lot Size 100000 Spread (Average) 80.0 SWAP Long -192.36 SWAP Short 86.41 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
USDCNH Lot Size 100000 Spread (Average) 7.0 SWAP Long -64.077 SWAP Short 13.027 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
USDCZK Lot Size 100000 Spread (Average) 15.0 SWAP Long -4.7 SWAP Short -17.342 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
USDTHB Lot Size 100000 Spread (Average) 2.0 SWAP Long -19 SWAP Short -222 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
EURTRY Lot Size 100000 Spread (Average) 80.0 SWAP Long -192.36 SWAP Short 86.41 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
EURSEK Lot Size 100000 Spread (Average) 30.0 SWAP Long -19.994 SWAP Short -34.411 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
EURNOK Lot Size 100000 Spread (Average) 14.0 SWAP Long -72.943 SWAP Short12 684 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
EURHUF Lot Size 100000 Spread (Average) 15.0 SWAP Long -14.027 SWAP Short -3.848 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
EURPLN Lot Size 100000 Spread (Average) 9.0 SWAP Long -43.55 SWAP Short 10.808 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
EURRUB Lot Size 100000 Spread (Average) 250.0 SWAP Long -752.245 SWAP Short 238.011666666667 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
EURDKK Lot Size 100000 Spread (Average) 18.0 SWAP Long -18.3000 SWAP Short -15.2000 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
EURTRY Lot Size 100000 Spread (Average) 100.0 SWAP Long -737.386 SWAP Short 346.28 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng
US Crude Lot Size 1 Spread (Average) 3.0 SWAP Long -6.2400 SWAP Short -0.2200 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
UK Brent Lot Size 1 Spread (Average) 3.0 SWAP Long -3.6600 SWAP Short 0.3600 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng
XAUUSD Lot Size 100 Spread (Average) 1.5 SWAP Long -14.638 SWAP Short 2.359 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
XAGUSD Lot Size 5000 Spread (Average) 1.8 SWAP Long -1.9695 SWAP Short 0.4407 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
XPDUSD Lot Size 100 Spread (Average) 58.0 SWAP Long -5.4 SWAP Short -12.33 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
XPTUSD Lot Size 100 Spread (Average) 20.0 SWAP Long -5.4 SWAP Short 2.26 hoa hồng 8 USD / 6.9 EUR
Currency Pair Lot Size Spread (Average) SWAP Long SWAP Short hoa hồng
ASX200 Lot Size 100 Spread (Average) 4.0 SWAP Long -0.12 SWAP Short -0.03 hoa hồng 0.8 USD / 0.69 EUR
CAC Lot Size 100 Spread (Average) 1.0 SWAP Long -0.05 SWAP Short -0.07 hoa hồng 0.8 USD / 0.69 EUR
FDAX Lot Size 100 Spread (Average) 0.6 SWAP Long -0.12 SWAP Short -0.16 hoa hồng 0.8 USD / 0.69 EUR
FTSE Lot Size 100 Spread (Average) 1.0 SWAP Long -0.11 SWAP Short -0.06 hoa hồng 0.8 USD / 0.69 EUR
HK50 Lot Size 100 Spread (Average) 4.2 SWAP Long -0.48 SWAP Short -0.20 hoa hồng 0.8 USD / 0.69 EUR
IBEX35 Lot Size 100 Spread (Average) 9.0 SWAP Long -0.10 SWAP Short -0.13 hoa hồng 0.8 USD / 0.69 EUR
NI225 Lot Size 100 Spread (Average) 8.0 SWAP Long -0.25 SWAP Short -0.27 hoa hồng 0.8 USD / 0.69 EUR
NQ Lot Size 100 Spread (Average) 2.0 SWAP Long -0.15 SWAP Short -0.02 hoa hồng 0.8 USD / 0.69 EUR
SPX Lot Size 100 Spread (Average) 0.6 SWAP Long -0.06 SWAP Short -0.01 hoa hồng 0.8 USD / 0.69 EUR
SX5E Lot Size 100 Spread (Average) 1.6 SWAP Long -0.03 SWAP Short -0.04 hoa hồng 0.8 USD / 0.69 EUR
YM Lot Size 100 Spread (Average) 2.0 SWAP Long -0.55 SWAP Short -0.07 hoa hồng 0.8 USD / 0.69 EUR

Giao dịch với Tifia

Đã đến lúc hưởng tiền!