Chọn Trader

1

Lựa chọn nhà giao dịch

Select successful Traders from our ranking.
Study the stats, subscribe to their newsfeeds and choose an option to copy trades.

2

Theo dõi và sao chép

Đăng ký trở thành nhà đầu tư và bắt đầu sao chép những cách giao dịch của các trader mà bạn đã chọn.

3

Kiểm soát giao dịch

Copy trades using any of the 4 methods we provide. Chat with Traders live and follow their newsfeeds.
Learn, trade and copy successful Traders' trades.

4

Get profit

Kiếm tiền bằng cách sao chép cách giao dịch của những trader giàu kinh nghiệm.

Dành cho Trader

1

Trở thành một trader

You may open as many Trader's accounts as you wish to fit each of your trading strategies.
Pre-set Profit Sharing (%) of your Investors.

2

Trở thành những trader hàng đầu

Giao dịch và cải thiện vị trí xếp hạng của bạn so với các trader khác để thu hút nhiều người theo dõi và nhiều nhà đầu tư hơn.

3

Mạng xã hội giao dịch

Chia sẻ những thành công trong giao dịch và chiến lược của bạn trong phần bản tin và thu hút thêm người theo dõi và nhà đầu tư mới.

4

Kiếm tiền nhiều hơn

Tự tạo ra lợi nhuận giao dịch của chính bạn và các khoản hoa hồng.