Nạp/Rút tiền

Deposit funds to your Forex accounts instantly. Tifia broker does not charge any commission for deposits and withdrawals, and also reimburses the payment systems commission to your trading account for deposits.

 • Bank Wire Transfers

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD, EUR

 • Hoa hồng và chi phí

  Không mất phí1

 • Thời gian xử lý

  2-5 ngày làm việc

 • MasterCard Visa

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD

 • Hoa hồng và chi phí

  Không mất phí1

 • Thời gian xử lý

  Ngay lập tức2

 • Skrill

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD, EUR

 • Hoa hồng và chi phí

  Không mất phí1

 • Thời gian xử lý

  Ngay lập tức2

 • Perfect Money

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD, EUR

 • Hoa hồng và chi phí

  Không mất phí1

 • Thời gian xử lý

  Ngay lập tức2

 • Fasapay

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD, EUR

 • Hoa hồng và chi phí

  Không mất phí1

 • Thời gian xử lý

  Ngay lập tức2

 • Neteller

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD, EUR

 • Hoa hồng và chi phí

  Không mất phí1

 • Thời gian xử lý

  Ngay lập tức2

 • 1. Tifia sẽ hoàn trả tất cả các khoản phí đặt cọc
 • 2. Tifia sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc gửi tiền vào tài khoản giao dịch nếu hệ thống thanh toán điện tử xảy ra lỗi.
 • Bank Wire Transfers

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD, EUR

 • Hoa hồng và chi phí

  Phí: tối thiểu € ($) 0.50, tối đa € ($) 125.001

 • Thời gian xử lý

  2-5 ngày làm việc

 • MasterCard Visa

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD

 • Hoa hồng và chi phí

  3% + $5

 • Thời gian xử lý

  2-5 ngày làm việc

 • Skrill

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD, EUR

 • Hoa hồng và chi phí

  1%

 • Thời gian xử lý

  1-2 hours2

 • Perfect Money

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD, EUR

 • Hoa hồng và chi phí

  1.99%

 • Thời gian xử lý

  1-2 hours2

 • Fasapay

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD, EUR

 • Hoa hồng và chi phí

  0.50%

 • Thời gian xử lý

  1-2 hours2

 • Neteller

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD, EUR

 • Hoa hồng và chi phí

  2%

 • Thời gian xử lý

  1-2 hours2

 • 1. Tifia sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc gửi tiền vào tài khoản giao dịch nếu hệ thống thanh toán điện tử xảy ra lỗi.
 • 2. 1–2 giờ trong suốt thời gian hoạt động của Bộ phận Tài chính. Thời gian xử lý tối đa lên đến một ngày ngân hàng.