Nạp/Rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản Forex của bạn ngay lập tức. Nhà môi giới Tifia không tính bất kỳ khoản phí nào cho nạp và rút tiền, đồng thời hoàn trả hoa hồng hệ thống thanh toán vào tài khoản giao dịch của bạn cho việc nạp tiền.

 • Bank Wire

  Bank Wire Transfers

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD, EUR

 • Hoa hồng và chi phí

  Không mất phí1

 • Thời gian xử lý

  2-5 ngày làm việc

 • MasterCard

  MasterCard

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD

 • Hoa hồng và chi phí

  Không mất phí1

 • Thời gian xử lý

  Ngay lập tức2

 • Skrill

  Skrill

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD, EUR

 • Hoa hồng và chi phí

  Không mất phí1

 • Thời gian xử lý

  Ngay lập tức2

 • Perfect Money

  Perfect Money

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD, EUR

 • Hoa hồng và chi phí

  Không mất phí1

 • Thời gian xử lý

  Ngay lập tức2

 • Fasapay

  Fasapay

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD, EUR

 • Hoa hồng và chi phí

  Không mất phí1

 • Thời gian xử lý

  Ngay lập tức2

 • Neteller

  Neteller

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD, EUR

 • Hoa hồng và chi phí

  Không mất phí1

 • Thời gian xử lý

  Ngay lập tức2

 • Local deposit

  Local deposit

 • Chuyển đổi tiền tệ

  MYR, IDR, THB, VND, BRD, NGN

 • Hoa hồng và chi phí

  Không mất phí3

 • Thời gian xử lý

  1-2 ngày làm việc

 • Bitcoin transfer

  Bitcoin transfer

 • Chuyển đổi tiền tệ

  BTC

 • Hoa hồng và chi phí

  Không mất phí1

 • Thời gian xử lý

  1 Ngày làm việc

 • 1. Tifia sẽ hoàn trả tất cả các khoản phí đặt cọc
 • 2. Tifia sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc gửi tiền vào tài khoản giao dịch nếu hệ thống thanh toán điện tử xảy ra lỗi.
 • 3. Không tính phí cho quá trình gửi và rút tiền ở địa phương, nhưng tỷ giá hối đoái có thể phải chịu xử lý thanh toán bởi đối tác.
 • Bank Wire

  Bank Wire Transfers

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD, EUR

 • Hoa hồng và chi phí

  Không mất phí1

 • Thời gian xử lý

  2-5 ngày làm việc

 • MasterCard

  MasterCard

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD

 • Hoa hồng và chi phí

  Không mất phí1

 • Thời gian xử lý

  2-5 ngày làm việc

 • Skrill

  Skrill

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD, EUR

 • Hoa hồng và chi phí

  Không mất phí1

 • Thời gian xử lý

  1-2 giờ2

 • Perfect Money

  Perfect Money

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD, EUR

 • Hoa hồng và chi phí

  Không mất phí1

 • Thời gian xử lý

  1-2 giờ2

 • Fasapay

  Fasapay

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD, EUR

 • Hoa hồng và chi phí

  Không mất phí1

 • Thời gian xử lý

  1-2 giờ2

 • Neteller

  Neteller

 • Chuyển đổi tiền tệ

  USD, EUR

 • Hoa hồng và chi phí

  Không mất phí1

 • Thời gian xử lý

  1-2 giờ2

 • Local withdrawal

  Local withdrawal

 • Chuyển đổi tiền tệ

  MYR, IDR, THB, VND, BRD, NGN

 • Hoa hồng và chi phí

  Không mất phí1

 • Thời gian xử lý

  1-2 ngày làm việc

 • Bitcoin transfer

  Bitcoin transfer

 • Chuyển đổi tiền tệ

  BTC

 • Hoa hồng và chi phí

  Không mất phí1

 • Thời gian xử lý

  1-2 giờ2

 • 1. Tifia sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc gửi tiền vào tài khoản giao dịch nếu hệ thống thanh toán điện tử xảy ra lỗi.
 • 2. 1–2 giờ trong suốt thời gian hoạt động của Bộ phận Tài chính. Thời gian xử lý tối đa lên đến một ngày ngân hàng.