Earn from partnership with the trustworthy broker

Get the highest commission, up to $20 per lot!

Trở thành một IB

Join

Các lợi thế

Tại Tifia chúng tôi hiểu được giá trị của Các Đối Tác Forex và dịch vụ mà họ cung cấp.

 • $20

  mỗi lot

 • 10%

  từ sub-ib của bạn

 • không giới hạn về hoa hồng

 • nhà quản lý cá nhân

 • công cụ marketing

 • thông kê mạng lới liên kết

 • Chương trình khách hàng thân thiết

 • đại diện khu vực

trạng thái đối tác

IB

Trạng thái này có sẵn cho tất cả các đối tác sau khi đăng ký

 • từ tài khoản ECN PRO:

  2 USD

  cho mỗi lệnh đổng của khách hàng được giới thiệu

 • từ tài khoản CLASSIC:

  0.25 pip

  cho mỗi lệnh đổng của khách hàng được giới thiệu

 • từ tài khoản START:

  1 pip

  cho mỗi lệnh đổng của khách hàng được giới thiệu

 • + 10%

  từ thu nhập của đối tác được giới thiệu

trạng thái đối tác

Master IB

Trạng thái này có sẵn cho tất cả các đối tác giới thiệu được ít nhất 5 khách hàng đang hoạt động với số tiền nạp lớn hơn 100 đô la mỗi khách hàng và với ít nhất 5 giao dịch đã đóng.

 • từ tài khoản ECN PRO:

  3,5 USD

  cho mỗi lệnh đổng của khách hàng được giới thiệu

 • từ tài khoản CLASSIC:

  0.5 pip

  cho mỗi lệnh đổng của khách hàng được giới thiệu

 • từ tài khoản START:

  2 pip

  cho mỗi lệnh đổng của khách hàng được giới thiệu

 • + 10%

  từ thu nhập của đối tác được giới thiệu

trạng thái đối tác

Master IB khu vực

Trạng thái này có sẵn cho tất cả các đối tác mà giới thiệu được:
- ít nhất 200 khách hàng đang hoạt động với số tiền nạp lớn hơn 100 USD mỗi khách hàng và có ít nhất 5 giao dịch đã đóng;
- và 50 IB 20 Master IB.

 • từ tài khoản ECN PRO:

  5 USD

  cho mỗi lệnh đổng của khách hàng được giới thiệu

 • từ tài khoản CLASSIC:

  0.5 pip

  cho mỗi lệnh đổng của khách hàng được giới thiệu

 • từ tài khoản START:

  2 pip

  cho mỗi lệnh đổng của khách hàng được giới thiệu

 • + 10%

  từ thu nhập của đối tác được giới thiệu

+ điều kiện cá nhân có sẵn

Tính toán lợi nhuận của bạn

Hoa hồng của bạn là

~

Đối tác cần làm gì để có thu nhập?

Nhiệm vụ chính của đối tác là tích cực giới thiệu càng nhiều thông tin càng tốt về lợi thế của giao dịch trên thị trường tài chính với Tifia và các điều kiện giao dịch, dịch vụ độc đáo của chúng tôi và các chương trình khuyến mãi và tiền thưởng hiện tại.

Sử dụng tất cả các phương tiện có thể để đăng ký trên Tifia càng nhiều khách hàng càng tốt với link giới thiệu của bạn.

Bạn cần hiểu rằng khách hàng của bạn cần nạp tiền và bắt đầu giao dịch. Bạn sẽ tự động nhận được hoa hồng cho mỗi giao dịch của khách hàng khi đóng lệnh.

Làm thế nào để sử dụng link giới thiệu của bạn?

Link giới thiệu được thiết kế để nhận dạng dễ dàng và nhanh chóng đối tác đã thu hút khách hàng đến với Công ty. Do đó, biết và nhớ những thông tin dưới đây là cực kỳ quan trọng:

 • Luôn tìm và cung cấp link trang web mà sẽ thu hút được khách hàng.
 • Luôn cung cấp link trang web có phiên bản ngôn ngữ mà khách hàng sử dụng.
 • Link giới thiệu phải chứa đầy đủ mã đối tác của bạn để xác nhận khách hàng thuộc về bạn.
 • Nếu khách hàng của bạn đã sẵn sàng đăng ký và nạp tiền, hãy luôn cung cấp cho họ link giới thiệu đến trang đăng ký.

Trở thành một IB