Dực báo forex và quan điểm thị trường

Các dự báo Forex chất lượng cao và các đánh giá thị trường tài chính từ các nhà phân tích chuyên nghiệp được thêm vào mỗi ngày!

Khách hàng của nhà môi giới Tifia có quyền truy cập độc quyền vào các tài liệu chất lượng cao từ cơ quan phân tích độc lập Claws&Horns trong Tủ khách hàng của họ: phân tích thị trường kỹ thuật và cơ bản, lịch sự kiện kinh tế Forex, tiền tệ, chứng khoán, dự báo chỉ số, tín hiệu chỉ báo giao dịch và nhiều hơn nữa.

04.06.2020

GBP/JPY: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, dòng màu đỏ hướng lên trên , trong khi dòng màu xanh giữ ngang . Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Kijun-sen (136.01). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (139.12).

AUD/JPY: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, hai dòng hướng thẳng lên trên. Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Kijun-sen (74.74). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (77.19).

CAD/CHF: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, dòng màu đỏ hướng lên trên , trong khi dòng màu xanh giữ ngang . Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Kijun-sen (0.7071). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (0.7284).

03.06.2020

CAD/JPY: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, hai dòng hướng thẳng lên trên. Xác nhận dòng Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Tenkan-sen (80.20). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (82.00).

GBP/CAD: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen và Kijun-sen đã nhập nhau, hai dòng hướng thẳng lên trên. Xác nhận dòng Chikou Span dần chéo ngang biểu đồ giá từ phía dưới, dám mây hiện tai đã đảo nghịch từ giảm đến tăng dần. Công cụ giao dịch đã phá vỡ xuống đường Tenkan-sen và Kijun-sen. Điểm thấp nhất của dòng Chikou Span được cho là điểm hỗ trợ (1.6908). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (1.7069).

EUR/NZD: Ichimoku clouds

Trên biểu đồ hàng ngày dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, hai dòng hướng thẳng xuống. Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ giao dịch dưới đường Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng xuống vẫn còn mạnh. Điểm thấp nhất của dòng Chikou Span được cho là điểm hỗ trợ (1.7300). Điểm kháng cự gần nhất là dòng Tenkan-sen (1.7680).

Dầu thô Brent: Phân tích Fibonacci

Trên biểu đồ 4 giờ, giá đã tăng lên 39.75 (điều chỉnh 0,0%) nhưng không thể phá vỡ mức này. Sự phá vỡ đường giữa của Dải Bollinger gần 37.70 sẽ cho phép điều chỉnh về 35,25 (điều chỉnh 38,2%) và 33,85 (điều chỉnh 50,0%) nhưng chỉ sau khi phá vỡ quạt tăng. Nếu không, chuyển động đi lên sẽ tiếp tục. Các chỉ báo kỹ thuật không đưa ra tín hiệu rõ ràng. Các dải Bollinger hướng lên, MACD tăng trưởng trong vùng dương, xác nhận xu hướng tăng. Tuy nhiên, Stochastic sắp rời khỏi vùng quá mua và hình thành tín hiệu bán.

USD/JPY: phân tích kỹ thuật

Trên biểu đồ 4 giờ, một xu hướng tăng đang hình thành. Công cụ đã trở lại đà tăng sau một đợt điều chỉnh ngắn và đang giao dịch gần biên trên của các dải Bollinger, đám mây chỉ báo được mở rộng đáng kể, cho thấy xu hướng tăng có thể xảy ra trong ngắn hạn. Biểu đồ MACD nằm trong vùng dương, khối lượng tăng nhanh, đường tín hiệu cắt thân biểu đồ từ dưới lên, tạo nên tín hiệu để mở lệnh mua. Stochastic nằm trong vùng quá mua, các đường chỉ báo dao động nằm ngang.

GBP/USD: đồng bảng Anh đang mạnh lên

GBP đang tăng trưởng ở mức vừa phải so với USD trong phiên giao dịch châu Á hôm nay. Công cụ này bổ sung thêm khoảng 0.25% và đang kiểm tra mức 1.2600 để phá vỡ. Lần gần nhất GBP giao dịch trên mức này mới chỉ vào cuối tháng 4. GBP được hỗ trợ bởi USD yếu, sụt giảm trong bối cảnh nhu cầu rủi ro tăng lên rõ rệt.