Dực báo forex và quan điểm thị trường

Các dự báo Forex chất lượng cao và các đánh giá thị trường tài chính từ các nhà phân tích chuyên nghiệp được thêm vào mỗi ngày!

Khách hàng của nhà môi giới Tifia có quyền truy cập độc quyền vào các tài liệu chất lượng cao từ cơ quan phân tích độc lập Claws&Horns trong Tủ khách hàng của họ: phân tích thị trường kỹ thuật và cơ bản, lịch sự kiện kinh tế Forex, tiền tệ, chứng khoán, dự báo chỉ số, tín hiệu chỉ báo giao dịch và nhiều hơn nữa.

05.06.2020

AUD/CAD: Ichimoku clouds

Trên biểu đồ hàng ngày dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Tenkan-sen (0.9250). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (0.9450).

EUR/JPY: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, hai dòng hướng thẳng lên trên. Xác nhận dòng Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Tenkan-sen (122.90). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (125.00).

04.06.2020

GBP/AUD: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span đã chéo ngang biểu đồ giá từ phía dưới, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ giao dịch có điều chỉnh theo đường Tenkan-sen. Điểm thấp nhất của dòng Chikou Span được cho là điểm hỗ trợ (1.8110). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (1.8256).

GBP/NZD: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span đã chéo ngang biểu đồ giá từ phía dưới, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ giao dịch dưới đường Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng xuống vẫn còn mạnh. Điểm thấp nhất của dòng Chikou Span được cho là điểm hỗ trợ (1.9492). Điểm kháng cự gần nhất là dòng Tenkan-sen (1.9599).

EUR/GBP: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen đang chéo ngang Kijun-sen từ dưới, dòng màu xanh hướng xuống dưới, trong khi dòng màu đỏ giữ ngang . Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Tenkan-sen (0.8947). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (0.9007).

Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Hoa Kỳ, 14:30 (GMT+2)

Dữ liệu hàng tuần về số lượng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu từ Hoa Kỳ sẽ được công bố vào lúc 14:30 (GMT+2). Chỉ báo đo lường số người nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên trong tuần qua. Những dữ liệu này được Bộ Lao động thu thập và công bố trong báo cáo hàng tuần. Chỉ báo Yêu cầu thất nghiệp lần đầu được sử dụng để đo lường tình trạng của thị trường lao động, vì chỉ báo tăng tức là ít người có việc làm hơn. Dự kiến chỉ báo có thể giảm từ 2,123M xuống 1,800M. Nếu dự báo được chứng minh là đúng, điều này có thể hỗ trợ cho USD.

Quyết định về Lãi suất của ECB. EU, 13:45 (GMT+2)

Quyết định của ECB về lãi suất sẽ công bố lúc 13:45 (GMT+2). Dự kiến cơ quan quản lý sẽ giữ nguyên: lãi suất chính dự kiến sẽ duy trì ở mức 0,00%, lãi suất cơ sở tiền gửi có thể duy trì ở mức 0,5% và lãi suất cho vay cận biên có thể duy trì ở mức 0,25%. Được quan tâm hơn là đánh giá chính thức về tình trạng hiện tại của nền kinh tế châu Âu và triển vọng phát triển của khu vực này trong tương lai gần, có thể được đưa ra trong tuyên bố tiếp theo.

NZD/USD: phân tích kỹ thuật

Trên biểu đồ H4, có sự điều chỉnh của chuyển động đi lên. Công cụ này đang giao dịch trong khu vực biên phía trên của Dải Bollinger; đám mây chỉ báo được mở rộng, cho thấy tăng trưởng sẽ duy trì trong ngắn hạn. Biểu đồ MACD nằm trong vùng dương, đường tín hiệu cắt thân biểu đồ từ bên dưới, tạo nên tín hiệu mở lệnh mua. Stochastic rời khỏi vùng quá mua và đang ở trong vùng trung tính, các đường chỉ báo dao động nằm ngang.