Chương trình từ thiện
Ramadan

Giao dịch và làm từ thiện với Tifia

Tham gia chương trình từ thiện Ramadan từ 06.04.2020 đến 29.05.2020

Tham gia

Hãy giao dịch cùng Tifia và làm cho thế giới tốt hơn

Mở tài khoản giao dịch hoặc đăng ký tài khoản đã có

Thực hiện nạp tiền

Bắt đầu giao dịch lợi nhuận

Quyên góp 30% lợi nhuận của bạn cho trẻ em.

Tifia cũng tặng từ thiện 0.3 pips từ mỗi giao dịch của những người tham gia chương trình cho quỹ từ thiện.

Tất cả khoản từ thiện sẽ được trao lại cho PUSAT RAWATAN AMAL( Pusat Penempatan & Jagaan Anak2 Yatim Faqir Miskin)

$10514.67

Các quỹ được đóng góp từ thiện

Đăng ký

Mở tài khoản mới với Tifia, nạp tiền và bắt đầu giao dịch:

Hãy mở tài khoản từ thiện

hoặc thêm tài khoản giao dịch Tifia hiện tại của bạn vào chương trình từ thiện Ramadan:

Tham gia chương trình từ thiện

Chương trình này dành cho khách hàng của Tifia đến từ Malaysia, Indonesia và Brunei, những người muốn làm việc thiện trong suốt lễ Ramadan và giúp đỡ trẻ em khó khăn. Bất kỳ loại tài khoản nào của Tifia đều có thể tham gia chương trình này.

Quỹ từ thiện:

 • - Tifia tặng từ thiện 0.3 pips từ mỗi giao dịch;
 • - Nhà giao dịch tặng từ thiện 30% lợi nhuận.

Giao dịch càng nhiều và bạn càng kiếm được nhiều lợi nhuận tham gia vào chương trình Ramanda Charity, càng có nhiều khoản từ thiện trẻ em có thể nhận

Những người tham gia chương trình

Số tài khoản Khoản từ thiện của khách hàng Khoản từ thiện của công ty

Chúng tôi cảm ơn tất cả những người tham gia đóng góp từ thiện!

$10514.67

Toàn bộ

$5074.38

Quyên góp của khách hàng

$5440.29

Quyên góp của công ty

Các điều khoản của chương trình Ramanda Charity

1. Điều Khoản Chung

 • 1.1. Ban tổ chức chương trình "CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN RAMADAN" là Tifia Markets Limited.
 • 1.2. Ban tổ chức đăng thông tin thực tế về các điều kiện và quy tắc tham gia của chương trình "CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN RAMADAN" trên trang web chính thức của mình.
 • 1.3. Với việc đăng ký tài khoản giao dịch trong chương trình "CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN RAMADAN", người tham gia sẽ tự động xác nhận rằng họ đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.
 • 1.4. Chương trình "CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN RAMADAN" được tổ chức từ 06/04/2020 00:00:01 đến 29/05/2020 00:00:01 (GMT +2, như được chỉ định trên nền tảng giao dịch).

2. Để quyên góp trong thời gian khuyến mãi, mỗi người tham gia nên

 • 2.1. Để quyên góp trong thời gian khuyến mãi, mỗi người tham gia nên:
  • - mở tài khoản giao dịch với Tifia và đánh dấu vào trường "Tham gia chương trình từ thiện Ramadan" hoặc đăng ký tài khoản hiện có trên trang khuyến mãi;
  • - mở tài khoản giao dịch với Tifia và đánh dấu vào lĩnh vực "Tham gia chương trình từ thiện Ramadan";
  • - thực hiện nạp tiền tối thiểu 10 USD (số tiền nạp tối thiểu tùy thuộc vào lựa chọn loại tài khoản)
  • - giao dịch tích cực và có lợi nhuận.
 • 2.2. Tài khoản của Khách hàng được đăng ký trong chương trình khuyến mãi sau khi mở và được kiểm soát bởi hệ thống của Công ty. Để đăng ký trong Chương trình khuyến mãi, Khách hàng sẽ chấp nhận các điều khoản Khuyến mãi bằng cách đánh dấu vào trường có liên quan.
 • 2.3. Người tham gia có thể đăng ký một số tài khoản trong Chương trình khuyến mãi và do đó tăng đóng góp của mình cho tổ chức từ thiện. Tuy nhiên, số lượng tài khoản được đăng ký trong cùng một Hồ sơ cá nhân không được vượt quá 10.
 • 2.4. Tài khoản cuộc thi Rush for Profit không được phép tham gia chương trình CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN RAMADAN.

3. Cơ chế thực hiện xúc tiến từ thiện

 • 3.1. Quỹ từ thiện đang hình thành theo cách sau:
  • - 30% lợi nhuận từ mỗi tài khoản giao dịch tham gia được quyên góp bởi Khách hàng
  • - 0,3 pips từ mỗi giao dịch trên tài khoản giao dịch tham gia được quyên góp bởi Tifia Markets Limited.
 • 3.2. Việc tham gia chương trình khuyến mãi không liên quan đến phí bổ sung.
 • 3.3. Chuyển tiền từ tài khoản giao dịch của người tham gia sang tài khoản từ thiện Khuyến mãi được thực hiện thường xuyên và tự động ít nhất 24 giờ một lần sau khi tái đầu tư.
 • 3.4. Các quỹ được tập hợp trong tài khoản từ thiện riêng của Công ty.
 • 3.5. Báo cáo gây quỹ khả dụng bất cứ lúc nào trên trang web chính thức của chương trình "CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN RAMADAN" trang.

4. Điều khoản khác

 • 4.1. Với việc tham gia vào chương trình khuyến mãi, người tham gia hoàn toàn chấp nhận các điều kiện và quy tắc của chương trình.
 • 4.2. Tifia có quyền sửa đổi các điều khoản Khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • 4.3. Tifia có quyền sử dụng thông tin liên quan đến các tài khoản khuyến mãi cho mục đích quảng cáo và công khai thông tin tại bất kỳ nguồn thông tin nào. Những người tham gia quảng cáo được mời tham gia các hoạt động quảng cáo và marketing của Tifia như các buổi phỏng vấn, các hình ảnh và video, thông cáo báo chí liên quan đến chương trình khuyến mãi. Đồng thời, đội ngũ Tifia cam kết không tiết lộ thông tin riêng tư của người tham gia (bao gồm tên và họ) mà không có sự đồng ý của họ.
 • 4.4. Tất cả các khoản tiền được quyên góp trong Chương trình khuyến mãi này đều dành cho PUSAT RAWATAN AMAL (Pusat Penempatan & Jagaan Anak2 Yatim Faqir Miskin) "Asrama Kebajikan Anak-Anak Yatim, Lô 753, Batu 36 Jalan Sekendi, 45200, Sab