Ramadan CHARITY

Giao dịch và làm từ thiện với Tifia

Hãy tham gia chương trình Ramanda Charity từ ngày 25/4/2019 đến ngày 5/6/2019

Hãy giao dịch cùng Tifia và làm cho thế giới tốt hơn

Mở tài khoản giao dịch hoặc đăng ký tài khoản đã có

Thực hiện nạp tiền

Bắt đầu giao dịch lợi nhuận

Quyên góp 30% lợi nhuận của bạn cho trẻ em.

Tifia cũng tặng từ thiện 0.3 pips từ mỗi giao dịch của những người tham gia chương trình cho quỹ từ thiện.

Tất cả khoản từ thiện sẽ được trao lại cho PUSAT RAWATAN AMAL( Pusat Penempatan & Jagaan Anak2 Yatim Faqir Miskin) số 959-972

Các quỹ được đóng góp từ thiện

$2476

Đăng ký

Mở tài khoản mới với Tifia, nạp tiền và bắt đầu giao dịch:

Hãy mở tài khoản từ thiện

hoặc

Thêm tài khoản giao dịch hiện tại của bạn vào chương trình từ thiện Ramadan Charity:

Tham gia chương trình từ thiện

Chương trình này dành cho khách hàng của Tifia đến từ Malaysia, Indonesia và Brunei, những người muốn làm việc thiện trong suốt lễ Ramadan và giúp đỡ trẻ em khó khăn. Bất kỳ loại tài khoản nào của Tifia đều có thể tham gia chương trình này.

Quỹ từ thiện:

 • - Tifia tặng từ thiện 0.3 pips từ mỗi giao dịch;
 • - Nhà giao dịch tặng từ thiện 30% lợi nhuận.

Giao dịch càng nhiều và bạn càng kiếm được nhiều lợi nhuận tham gia vào chương trình Ramanda Charity, càng có nhiều khoản từ thiện trẻ em có thể nhận

Những người tham gia chương trình

Số tài khoản Khoản từ thiện của khách hàng Khoản từ thiện của công ty
6091234 $169.98 $17.24
6091234 $169.98 $17.24
6091234 $169.98 $17.24
6091234 $169.98 $17.24
6091234 $169.98 $17.24
6091234 $169.98 $17.24
6091234 $169.98 $17.24
6091234 $169.98 $17.24
6091234 $169.98 $17.24
6091234 $169.98 $17.24
6091234 $169.98 $17.24
6091234 $169.98 $17.24
6091234 $169.98 $17.24
6091234 $169.98 $17.24
6091234 $169.98 $17.24
Chúng tôi cảm ơn tất cả những người tham gia đóng góp từ thiện!

Các điều khoản của chương trình Ramanda Charity

1. General Provisions

 • 1.1 The organizer of the "RAMADAN CHARITY" program is Tifia Markets Limited.
 • 1.2 The organizer post actual information about the participation conditions and rules of the "RAMADAN CHARITY" program on its official website trang.
 • 1.3 By registering a trading account in the "RAMADAN CHARITY" program the participants automatically confirm that they have read and agreed with these terms and conditions.
 • 1.4 The program "RAMADAN CHARITY" is held from 25.04.2019 at 00:00:01 till 05.06.2019 at 00:00:01 (GMT +3, as indicated on the trading platform).
 • 1.5 Participation in "RAMADAN CHARITY" program is available for all registered Tifia's clients from Malaysia, Indonesia and Brunei.

2 Promotion participation terms

 • 2.1 To donate during the promotion each Participant should:
  • - open trading account with Tifia and tick the field "Join to Ramadan Charity" or register the existing account on the promotion page;
  • - open trading account with Tifia and ticking the field "Join to Ramadan Charity";
  • - make a deposit at least 10 USD (minimum amount of deposit depends on account type choice);
  • - trade actively and profitable.
 • 2.2 The Client’s account is registered in the promotion after its opening and is controlled by the Company’s system. To register in the Promotion, the Client shall accept the Promotion terms by ticking the relevant field.
 • 2.3 The Participant may register several accounts in the Promotion and thus increase his/her contribution to charity. However, the number of accounts registered under the same Personal Profile may not exceed 10.
 • 2.4 Rush the Profit contest accounts are not allowed to participate in Ramadan Charity program.

3 Mechanism of Charity Promotion Realization:

 • 3.1 The charity fund is forming in the following way:
  • - 30% of profit from each participating trading account is donated by Client
  • - 0,3 pips from each trade on participating trading account is donated by Tifia Markets Limited.
 • 3.2 Participation in the Promotion does not involve extra fees.
 • 3.3 Transfer of funds from participants’ trading accounts to the Promotion charity account is made regularly and automatically at least once every 24 hours after a rollover.
 • 3.4 The funds are gathered in the Company’s separate charity account.
 • 3.5 A fund-raising report is available at any time at https://tifia.com/contests/ramadan-charity-2019

4 Miscellaneous

 • 4.1 By participating in the promotion, a Participant fully accepts its conditions and rules.
 • 4.2 Tifia has the right to amend the Promotion terms at any time without special notification.
 • 4.3 Tifia reserves the right to use the information related to the promotion accounts for advertising purposes and publish it in any sources of information. Promotion participants are invited to participate in Tifia’s advertising and marketing activities such as interviews, photo- and video-reports, and press releases concerning the promotion. At the same time, the Tifia group commits itself not to divulge participants’ private information (including name and surname) without their consent.
 • 4.4 All funds donated under this Promotion are meant for PUSAT RAWATAN AMAL (Pusat Penempatan & Jagaan Anak2 Yatim Faqir Miskin) No.959-972
  Asrama Kebajikan Anak-Anak Yatim, Lot 753, Batu 36 Jalan Sekendi, 45200, Sabak Bernam, Selangor