15:00:00, 7 thg 4, 2020

Thay đổi thời gian giao dịch Tifia từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 4 năm 2020

Thay đổi thời gian giao dịch với một vài công cụ vào dịp Lễ Phục Sinh sắp tới trên toàn thế giới

Kính gửi quý khách hàng

Chúc tôi xin thông báo rằng giờ giao dịch với Tifia với một vài công cụ sẽ được thay đổi vào dịp Lễ Phục Sinh trên toàn thế giới vào ngày 12 tháng 4 năm 2020.

Vui lòng lưu ý rằng thời gian giao dịch trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 4 năm 2020 được chỉ ra dưới đây đối với một số công cụ:
 

Công cụ giao dịch Thời gian đóng Thời gian mở
XAUUSD 00:00 10/04/2020 01:00 13/04/2020
XAGUSD 00:00 10/04/2020 01:00 13/04/2020
XPDUSD 00:00 10/04/2020 01:00 13/04/2020
XPTUSD 00:00 10/04/2020 01:00 13/04/2020
ASX200 17:00 09/04/2020 02:50 14/04/2020
FDAX 00:00 10/04/2020 03:16 14/04/2020
IBEX35 21:00 09/04/2020 10:00 14/04/2020
SX5E 23:00 09/04/2020 09:00 14/04/2020
CAC 23:00 09/04/2020 09:00 14/04/2020
HK50 19:00 09/04/2020 04:15 14/04/2020
NI225 00:00 10/04/2020 01:00 13/04/2020
FTSE 00:00 10/04/2020 03:00 14/04/2020
NQ 00:00 10/04/2020 01:00 13/04/2020
YM 00:00 10/04/2020 01:00 13/04/2020
SPX 00:00 10/04/2020 01:00 13/04/2020
UKBrent 00:00 10/04/2020 01:00 13/04/2020
USCrude 00:00 10/04/2020 01:00 13/04/2020


Giờ giao dịch được chỉ định theo giờ máy chủ (GMT +3, được hiển thị trong thiết bị đầu cuối Tifia). Các công cụ không được nêu trong lịch biểu sẽ được giao dịch mà không có bất kỳ thay đổi nào.

Vui lòng xem xét thông tin này khi lập kế hoạch giao dịch của bạn.

Trân trọng,
Công ty môi giới Tifia

 

Tài khoản giao dịch Tifia

Mở