15:00:00, 1 thg 4, 2020

Thay đổi giờ giao dịch Tifia từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 4 năm 2020

Thay đổi lịch giao dịch đối với một số công cụ vào dịp lễ Ching Ming Festival sắp tới

Kính gửi quý khách hàng

Chúng tôi xin thông báo rằng giờ giao dịch Tifia cho một số công cụ sẽ được thay đổi do lễ đón Ching Ming Festival vào ngày 4 tháng 4 năm 2020.

Vui lòng lưu ý lịch giao dịch trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 2 năm 2020 cho công cụ, được chỉ định dưới đây:

Công cụ giao dịch Thời gian đóng Thời gian mở
HK50 19:00 03/03/2020 04:15 06/03/2020

Giờ giao dịch được chỉ định theo giờ máy chủ (GMT +3, được hiển thị trong thiết bị đầu cuối Tifia). Các công cụ không được nêu trong lịch biểu sẽ được giao dịch mà không có bất kỳ thay đổi nào. Vui lòng xem xét thông tin này khi lập kế hoạch giao dịch của bạn .

Trân trọng,
Nhà môi giới Tifia
 

Tài khoản giao dịch Tifia

Mở