17:00:00, 14 thg 1, 2020

Thay đổi giờ giao dịch Tifia từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 1 năm 2020

Những thay đổi về lịch giao dịch đối với một vài công cụ do ngày Martin Luther King (Hoa Kỳ) sắp tới

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Chúng tôi xin thông báo, giờ giao dịch tại Tifia đối với một số loại công cụ sẽ được thay đổi vào dịp lễ tưởng niệm Ngày Martin Luther King tại Mỹ vào ngày 20 tháng 1, năm 2020.

Vui lòng lưu ý rằng thời gian giao dịch thời gian từ 20 đến 21 tháng 11 năm 2020, với một số sản phẩm, được thông báo như sau:

Công cụ giao dịch Thời gian đóng Thời gian mở 
XAUUSD 20:00 20/01/2020 01:00 21/01/2020
XAGUSD 20:00 20/01/2020 01:00 21/01/2020
XPDUSD 20:00 20/01/2020 01:00 21/01/2020
XPTUSD 20:00 20/01/2020 01:00 21/01/2020
FDAX 23:00 20/01/2020 01:00 21/01/2020
CAC 23:00 20/01/2020 01:00 21/01/2020
FTSE 23:00 20/01/2020 01:00 21/01/2020
NI225 20:00 20/01/2020 01:00 21/01/2020
SPX 20:00 20/01/2020 01:00 21/01/2020
YM 20:00 20/01/2020 01:00 21/01/2020
NQ 20:00 20/01/2020 01:00 21/01/2020
USCRUDE 20:00 20/01/2020 01:00 21/01/2020


Thời gian giao dịch được nêu trong máy chủ (GMT+2, hiện trên thiết bị đầu cuối Tifia). Các công cụ không được nêu trong lịch trình này, sẽ được giao dịch mà không có sự thay đổi. Vui lòng lưu ý những thông tin này khi chuẩn bị kế hoạch giao dịch của mình.

Trân Trọng,
Tifia Broker

Tài khoản giao dịch Tifia

Mở