12:00:00, 19 thg 12, 2019

Thời gian giao dịch của Tifia trong dịp Lễ Giáng Sinh và nghỉ Tết Dương Lịch

Lịch đưa ra chào giá và giờ làm việc trong dịp Lễ Giáng Sinh và nghỉ Tết Dương Lịch

Kính thưa Quý Khách Hàng,

Chúng tôi xin thông báo các thay đổi trong thời gian đưa ra chào giá của Tifia vào dịp Lễ Giáng Sinh và Tết Dương Lịch.

Xin lưu ý các thay đổi được thực hiện với thời gian làm việc của các dịch vụ của công ty và các phiên giao dịch:

Nghỉ Lễ Giáng Sinh

All Forex pairs 24/12/2019 23:59:59 26/12/2019 00:00:00
All metals 24/12/2019 20:45:00 26/12/2019 01:00:00
AUS200 24/12/2019 05:30:00 27/12/2019 00:50:00
FDAX 23/12/2019 23:59:59 27/12/2019 03:16:00
IBEX35 24/12/2019 15:00:00 27/12/2019 10:00:00
SX5E 23/12/2019 23:00:00 27/12/2019 09:00:00
CAC 24/12/2019 15:05:00 27/12/2019 09:00:00
HK50 24/12/2019 06:00:00 27/12/2019 03:15:00
NI225 24/12/2019 20:15:00 26/12/2019 08:00:00
FTSE 24/12/2019 14:50:00 27/12/2019 03:00:00
NQ 24/12/2019 20:15:00 26/12/2019 08:00:00
YM 24/12/2019 20:15:00 26/12/2019 08:00:00
SPX 24/12/2019 20:15:00 26/12/2019 08:00:00
UKBrent 24/12/2019 21:00:00 26/12/2019 03:00:00
USCrude 24/12/2019 20:45:00 26/12/2019 07:00:00

Nghỉ Tết Dương Lịch

All Forex pairs 31/12/2019 23:59:59 02/01/2020 01:00:00
All metals 31/12/2019 23:59:59 02/01/2020 01:00:00
AUS200 31/12/2019 05:30:00 02/01/2020 00:50:00
FDAX 30/12/2019 23:59:59 02/01/2020 03:16:00
IBEX35 31/12/2019 15:00:00 02/01/2020 10:00:00
SX5E 30/12/2019 23:00:00 02/01/2020 09:00:00
CAC 31/12/2019 15:05:00 02/01/2020 09:00:00
HK50 31/12/2019 06:00:00 02/01/2020 03:15:00
NI225 31/12/2019 23:59:59 02/01/2020 08:00:00
FTSE 31/12/2019 14:50:00 02/01/2020 03:00:00
NQ 31/12/2019 23:59:59 02/01/2020 08:00:00
YM 31/12/2019 23:59:59 02/01/2020 08:00:00
SPX 31/12/2019 23:59:59 02/01/2020 08:00:00
UKBrent 31/12/2019 22:00:00 02/01/2020 03:00:00
USCrude 31/12/2019 23:59:59 02/01/2020 07:00:00

Vui lòng lưu ý các thay đổi được thực hiện trong thời gian làm việc của bộ phận hỗ trợ và tài chính Tifia

  • 25.12.2019 – nghỉ;
  • 31.12.2019 – mở cửa đến 13:00;
  • 01.01.2020 – nghỉ.

Múi giờ máy chủ GMT+2 trong lịch trình tương ứng với thời gian được nêu trong nền tảng giao dịch của Tifia. Xin lưu ý các thông tin trên khi giao dịch.

Trân trọng
Đội ngũ Tifia

Tài khoản giao dịch Tifia

Mở