Tin tức Tifia chính thức

Hãy tiếp tục theo dõi tin tức Tifia

08:24:47, 26 thg 6, 2019

Những thay đổi về lịch giao dịch của Tifia vào tháng 7 năm 2019

Ngày thành lập nhà nước tại Hồng Kông và Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ sẽ làm thay đổi các giờ giao dịch của Tifia Quý khách hàng thân mến! Qua đây chúng tôi thông báo cho bạn biết là các giờ báo giá của Tifia về một số công cụ sẽ được thay đổi vì những ngày lễ sắp tới: 1. Ngày thành lập đặc khu hành chính Hồng Kông ( Ngày 1 tháng 7 năm 2019) 2. Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ ( ngày 4 tháng 7 năm 2019) Xin vui lòng làm quen với lịch giao dịch vào ngày lễ của Tifia cho những công cụ sau đây: Công cụ giao dịch Thời gian đóng cửa Thời gian mở cửa Thời gian đóng cửa Thời gian mở cửa HK50 20:00 31/06/2019 04:15 02/07/2019 Regular trading hours Regular trading hours FTSE 23:00 03/07/2019 01:02 04/07/2019 23:00 04/07/2019 01:02 05/07/2019 YM 20:15 03/07/2019 01:00 04/07/2019 20:00 04/07/2019 01:00 05/07/2019 SPX 20:15 03/07/2019 01:00 04/07/2019 20:00 04/07/2019 01:00 05/07/2019 NQ 20:15 03/07/2019 01:00 04/07/2019 20:00 04/07/2019 01:00 05/07/2019 FDAX 23:00 03/07/2019 01:02 04/07/2019 23:00 04/07/2019 01:02 05/07/2019 NI225 20:15 03/07/2019 01:00 04/07/2019 20:00 04/07/2019 01:00 05/07/2019 US Сrude 20:00 04/07/2019 01:00 05/07/2019 Regular trading hours Regular trading hours Giờ giao dịch được chỉ định theo giờ máy chủ (GMT +3, được hiển thị trong thiết bị đầu cuối Tifia). Các công cụ không được nêu trong lịch biểu sẽ được giao dịch mà không có bất kỳ thay đổi nào. Vui lòng xem xét thông tin này khi lập kế hoạch giao dịch của bạn. Trân trọng, Công ty môi giới Tifia