Được 30% Bonus

Tăng lợi nhuận Forex với 30% bonus có thể giao dịch

30% BONUS*

Tiền thưởng có thể giao dịch

* Ưu đãi giới hạn

Chỉ những khách hàng của Tifia

Mã khuyến mãi

BONUS30

Điều kiện giao dịch đặc biệt

Được tiền thưởng có thể giao dịch trong 3 bước đơn giản

 • Đăng ký và mở
  tài khoản Live

 • Sử dụng mã khuyến mãi
  khi nạp tiền

 • Được 30% tiền thưởng

 • Vậy đó. Hãy tận hưởng
  giao dịch với Tifia

Điều khoản sử dụng 30% tiền thưởng

 1. Mã khuyến mãi để có tiền thưởng: BONUS30.
 2. Mã khuyến mãi áp dunhj cho các loại tài khoản sau: START / CLASSIC.
 3. Mã khuyến mãi có thể được kích hoạt đến 15.01.2020.
 4. Một khách hàng có thể sử dụng mã khuyến mãi này chỉ một lần và chỉ cho một tài khoản.
 5. Tham gia khuyến mãi cho Khách hàng từ Malaysia.
 6. Một tài khoản giao dịch chỉ có thể tham gia một chương trình khuyến mãi của Tifia.
 7. 30% tiền thưởng là vốn tín dụng cho mỗi khoản tiền. Lượng tiền thưởng tối đa là 3000 USD( hoặc tiền tệ tương đương).
 8. Đòn bẩy tối đa cho các tài khoản giao dịch tham gia khuyến mãi1:1000.
 9. Tiền thưởng được xem là tài sản của công ty được cung cấp cho khách hàng để giao dịch đến khi khách hàng tuân theo các điều kiện thưởng và chuyển tiền thưởng đến vốn tài khoản.
 10. Tiền thưởng của đối tác( hoa hồng) sẽ không được trả cho các giao dịch mà khối lượng giao dịch được tính từ tiền thưởng.
 11. Tiền thưởng sẽ không được nhận đối với chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản khách hàng.
 12. Các quỹ thưởng được ghi vào tài khoản trong mục " Credit" và có thể được sử dụng như là số dư thêm cho giao dịch.
 13. Nếu vốn equity bị âm khi giao dịch, tiền thưởng sẽ vẫn được giữ lại trong tài khoản và áp dụng cho giảm vốn drawdown
 14. Nếu Stop Out xảy ra trong tài khoản được cấp thưởng, các quỹ thưởng sẽ bị trừ đi.
 15. Bất cứ lần rút tiền từ tài khoản giao dịch của khách hàng làm lượng tiền có sẵn để rút từ tài khoản giao dịch trở nên ít hơn lượng tiền nạp trong tài khoản mà đã được thưởng tiền sẽ khiến tiền thưởng được cấp trước đó bị trừ đi.
 16. Quỹ thưởng được nạp trong tài khoản giao dịch của bạn có thể được sử dụng trong giao dịch. Tiền thưởng sẽ bị hủy sau khi kết thúc kỳ hạn 60 ngày.
 17. Tiên thưởng chỉ có thể được rút nếu đạt đủ số lượng lot tối thiểu được yêu cầu hợp lý cho khách hàng, số này bằng 30% của lượng tiền thưởng được tính trên lot. Số lượng lot yêu cầu phải đạt được trong suốt kỳ hạn 2 tháng có hiệu lực các quỹ thưởng trong tài khoản khách hàng.
 18. Tifia có quyền từ chối hoặc hủy tiền thưởng bất cứ lúc nào mà không cần có thông báo trước và quyền tránh các kết quả của mỗi lần giao dịch được thực hiện từ các quỹ thưởng.
 19. Công ty Tifia duy trì quyền yêu cầu thông tin thêm của khách hàng. Nếu khách hàng từ chối cung cấp thông tin này hoặc các tài liệu để xác nhận danh tính và địa chỉ sinh sống, Tifia sẽ duy trì quyền hoãn các quỹ thưởng bất kỳ lúc nào cũng như hoãn kết quả của bất kỳ giao dịch nào được tiến hành bởi việc sử dụng các quỹ thưởng.
 20. Tifia duy trì quyền từ chối việc cung cấp tiền thưởng hoặc hủy tiền thưởng được cấp sớm hơn bất cứ lúc nào ( trừ nó từ tài khoản) nếu khách hàng sử dụng Experts/Advisers ( Trading Robots) trong suốt giao dịch.
 21. Công ty có quyền sửa lại các kết quả giao dịch của khách hàng khi có nghi ngờ về các hoát động " săn thưởng" hoặc bất kỳ hành động gian lận nào khác đối với các quỹ thưởng.
  Một hoạt động giao dịch không đầy đủ trong tài khoản, như là tiến hành giao dịch số lượng nhiều hoặc một vài giao dịch ở mức thấp hơn được tiến hành cùng giá và gần như cùng thời điểm, cái mà thể hiện sự chia nhỏ một giao dịch lớn thành những giao dịch nhỏ hơn, có thể được sử dụng như là một lý do để xem lại các kết quả. Theo nguyên tắc, không có lịch sử giao dịch đầy đủ nào trong những tài khoản như thế. Trong trường hợp phát hiện những giao dịch như vậy, công ty sẽ hoãn tiền thưởng bất cứ lúc nào mà không có thông báo sơ bộ.
 22. Tifia có quyền thay đổi điều kiện của ưu đãi này bất kỳ lúc nào mà không có thông báo đặc biệt nào.
 23. Các điều kiện khuyến mãi sẽ được xem như nhận bởi khách hàng sau một khoản thời gian ngắn kích hoạt mã khuyến mãi.