Nhận100% Tiền thưởng

Bắt đầu giao dịch ngoại hối vớiDouble Deposit

100% BONUS*

Chương trình khách hàng thân thiết

* Ưu đãi giới hạn

Chỉ những khách hàng của Tifia

Mã khuyến mãi

BONUS100

Điều kiện giao dịch đặc biệt

Nhân đôi số tiền gửi của bạn sau 3 bước đơn giản

 • Đăng ký và mở
  Tài khoản Thực (tài khoản Live)

 • Sử dụng mã khuyến mãi
  trong khi gửi tiền

 • Nhận 100% tiền thưởng

 • Vậy đó. Hãy tận hưởng
  giao dịch với Tifia

100% Điều khoản và điều kiện nhận TIỀN THƯỞNG

 1. Mã khuyến mãi để nhận tiền thưởng là BONUS100.
 2. Để nhận tiền thưởng 100%, khách hàng phải kích hoạt mã khuyến mãi bằng cách nhập mã khuyến mãi khi gửi tiền thông qua Hồ sơ khách hàng Tifia. Tiền thưởng sẽ được thanh toán tự động vào tài khoản ngay sau khi tài khoản được nạp tiền.
 3. Bằng cách kích hoạt mã khuyến mãi để nhận tiền thưởng, khách hàng tự động xác nhận rằng họ đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.
 4. Tiền thưởng khuyến mãi áp dụng cho các loại tài khoản sau: START, CLASSIC.
 5. Mã khuyến mãi có thể được kích hoạt cho đến 15.06.2020.
 6. Khách hàng có thể sử dụng mã khuyến mãi này cho mỗi khoản tiền gửi thêm sau đó $100.
 7. Tiền thưởng chỉ được ghi có cho các khoản tiền gửi bên ngoài. Tiền thưởng sẽ không được ghi có cho chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản giao dịch của khách hàng.
 8. Quyền tham gia vào chương trình khuyến mãi áp dụng cho tất cả các khách hàng đã đăng ký của Tifia từ các quốc gia tiếp theo: Brunei, China, Hong Kong, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Nigeria, The Philippines, Singapore, South Africa, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, United Arab Emirates, Vietnam, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Cuba, Dominican Republic, Haiti, Puerto Rico.
 9. Một tài khoản giao dịch chỉ có thể có một loại tiền thưởng được ghi có tại một thời điểm.
 10. Đòn bẩy tối đa trên các tài khoản giao dịch tham gia chương trình khuyến mãi không được vượt quá 1:1000.
 11. Các quỹ tiền thưởng được cộng vào trường "Tín dụng" của tài khoản giao dịch và có thể được sử dụng để giao dịch dưới dạng ký quỹ bổ sung.
 12. Tiền thưởng là tiền riêng của công ty được ghi có vào tài khoản giao dịch dưới dạng phần trăm tiền gửi của công ty. Tổng số tiền thưởng tối đa được ghi có vào một tài khoản giao dịch theo chương trình khuyến mãi này là $5000 (hoặc tương đương tính bằng loại tiền tệ của tài khoản giao dịch).
 13. Bất kỳ lợi nhuận nào kiếm được trên tài khoản có tiền thưởng có thể được rút ngay lập tức mà không có bất kỳ hạn mức nào.
 14. Thời hạn hiệu lực của tiền thưởng là 60 ngày kể từ ngày được tích lũy vào tài khoản.
 15. Nếu, sau khi rút tiền, số dư có sẵn trên tài khoản ít hơn số tiền gửi mà tiền thưởng đã được tích lũy, thì kích thước tiền thưởng sẽ giảm tỷ lệ thuận với số tiền có sẵn trên tài khoản.
 16. Tiền thưởng sẽ được khấu trừ nếu Stop Out xảy ra trong tài khoản.
 17. Tiền thưởng sẽ tự động bị hủy ngay sau khi tiền của tài khoản giao dịch (trong trường Số dư tức thời) đạt hoặc trở nên thấp hơn mức 120% của số tiền thưởng nhận được.
 18. Tifia có quyền hủy khuyến mãi tiền thưởng hoặc thay đổi điều khoản khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 19. Tifia có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp mọi thông tin và tài liệu nhận dạng để xác minh. Nếu Khách hàng từ chối cung cấp thông tin đó, Tifia có quyền hủy tiền thưởng và tất cả các giao dịch được thực hiện sau khi nhận được tiền thưởng.
 20. Tifia có quyền hủy tiền thưởng và tất cả các giao dịch được thực hiện sau khi nhận được tiền thưởng nếu khách hàng sử dụng Chuyên gia/Advisers hoặc Robot giao dịch.
 21. Tifia có quyền sửa kết quả giao dịch của khách hàng vì nghi ngờ là hoạt động "săn tiền thưởng" hoặc bất kỳ hành động gian lận nào khác đối với tiền thưởng. Một phần của kết quả giao dịch kiếm được bằng cách sử dụng tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ. Một hoạt động giao dịch không đầy đủ trong tài khoản, chẳng hạn như thực hiện một giao dịch khối lượng cao duy nhất hoặc một số giao dịch có khối lượng thấp hơn được thực hiện ở cùng một tốc độ và gần như cùng một lúc, cho biết có sự phân chia một giao dịch lớn thành các giao dịch nhỏ hơn, có thể là lý do để xem xét lại kết quả. Thông thường sẽ không có lịch sử giao dịch đầy đủ trong các tài khoản đó. Trong trường hợp phát hiện các giao dịch đó, Công ty có thể hủy tiền thưởng bất cứ lúc nào và không cần thông báo sơ bộ.
 22. Tifia có quyền từ chối trao tiền thưởng hoặc hủy tiền thưởng và vô hiệu kết quả của mọi giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng tiền thưởng mà không cần giải thích. Lý do có thể bao gồm các vi phạm sau:
  - vi phạm các điều kiện này của chương trình khuyến mãi hoặc bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu quy định chính của công ty;
  - nghi ngờ là hoạt động gian lận với mục đích săn tiền thưởng;
  - nghi ngờ một cá nhân đăng ký nhiều hồ sơ khách hàng để lợi dụng tiền thưởng;
  - dữ liệu cá nhân không chính xác được chỉ ra trong hồ sơ khách hàng và/hoặc không có xác minh hồ sơ đầy đủ;
  - bắt chước giao dịch bằng cách sử dụng các vị thế bị khóa trên tài khoản giao dịch;
  - mở các vị thế theo hướng khác nhau với khối lượng xấp xỉ bằng nhau tại cùng một thời điểm trên các tài khoản giao dịch khác nhau của một cá nhân.