Dực báo forex và quan điểm thị trường

Các dự báo Forex chất lượng cao và các đánh giá thị trường tài chính từ các nhà phân tích chuyên nghiệp được thêm vào mỗi ngày!

Khách hàng của nhà môi giới Tifia có quyền truy cập độc quyền vào các tài liệu chất lượng cao từ cơ quan phân tích độc lập Claws&Horns trong Tủ khách hàng của họ: phân tích thị trường kỹ thuật và cơ bản, lịch sự kiện kinh tế Forex, tiền tệ, chứng khoán, dự báo chỉ số, tín hiệu chỉ báo giao dịch và nhiều hơn nữa.

07.07.2020

XAG/USD: phân tích Murrey

Hôm thứ Hai, cặp tiền đã một lần nữa nỗ lực phá vỡ từ bên trên mức đảo ngược 18.35 ([6/8]), nhưng lại thất bại và quay trở lại kênh Murrey trung tâm. Hiện tại, báo giá đang kiểm tra mức trung tâm 17.96 ([4/8]), phá vỡ mức này sẽ mang lại triển vọng điều chỉnh giảm xuống 17.73 ([3/8], đường dưới của Dải Bollinger) và 17.57 ([2/8]).

NZD/USD: phân tích kỹ thuật

Trên biểu đồ H4, xu hướng tăng vẫn còn hiệu lực; có sự điều chỉnh đi xuống. Công cụ đang giao dịch quanh đường trung tâm của Dải Bollinger; đám mây chỉ báo đang thu hẹp và xu hướng đi ngang có thể sẽ hình thành trong ngắn hạn. Biểu đồ MACD nằm trong vùng dương và bảo toàn tín hiệu ổn định để mở các vị thế mua. Stochastic nằm trong vùng trung tính và các đường của chỉ báo dao động hướng xuống. Tín hiệu bán vẫn còn.

USD/CHF: phân tích sóng

Cặp đang giảm.

Trên biểu đồ ngày, sóng thứ ba ở mức cao hơn (3) đang phát triển, trong đó sóng 1 của sóng (3) đang hình thành. Hiện tại, sóng thứ ba ở mức thấp hơn (iii) của sóng 1 đang phát triển, trong đó một sóng điều chỉnh cục bộ đã kết thúc dưới dạng sóng iv của sóng (iii) và sóng v của sóng (iii) đang hình thành. Nếu giả định này chính xác, cặp tiền sẽ giảm xuống mức 0.9323–0.9170. Trong trường hợp này, mức cắt lỗ quan trọng là 0.9530.

AUD/USD: phân tích sóng

Cặp tiền có thể tăng trưởng.

Trên biểu đồ 4 giờ, sóng đầu tiên ở mức cao hơn (1) của sóng C đang phát triển, trong đó sóng 3 của sóng (1) đã hình thành. Hiện tại, một sóng điều chỉnh cục bộ đã phát triển dưới dạng sóng thứ tư 4 của sóng (1), có hình tam giác và sóng thứ năm 5 của sóng (1) đã bắt đầu hình thành. Nếu giả định này chính xác, cặp tiền sẽ tăng lên mức 0.7200–0.7400. Trong kịch bản này, mức cắt lỗ quan trọng là 0.6831.

EUR/CHF: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen đã chéo Kijun-sen từ dưới, dòng màu đỏ hướng lên trên , trong khi dòng màu xanh giữ ngang . Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm thấp nhất của dòng Chikou Span được cho là điểm hỗ trợ (1.0634). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (1.0693).

AUD/CAD: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch nằm trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Tenkan-sen (0.9421). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (0.9455).

EUR/NZD: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, dòng màu xanh hướng xuống dưới, trong khi dòng màu đỏ giữ ngang . Xác nhận dòng Chikou Span dần chéo ngang biểu đồ giá từ phía trên, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch có điều chỉnh theo đường Tenkan-sen. Điểm thấp nhất của dòng Chikou Span được cho là điểm hỗ trợ (1.7172). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (1.7291).

06.07.2020

GBP/AUD: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang tăng dần. Công cụ giao dịch dưới đường Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng xuống vẫn còn mạnh. Điểm hỗ trợ gần nhất là dòng Tenkan-sen (1.7722). Điểm kháng cự gần nhất là dòng Kijun-sen (1.7965).

GBP/NZD: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ giao dịch dưới đường Tenkan-sen và Kijun-sen; Xu hướng xuống vẫn còn mạnh. Điểm thấp nhất của dòng Chikou Span được cho là điểm hỗ trợ (1.8835). Điểm kháng cự gần nhất là dòng Kijun-sen (1.9108).

EUR/GBP: Ichimoku clouds

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen, hai dòng nằm ngang. Xác nhận dòng Chikou Span nằm dưới biểu đồ giá, dám mây hiện tai đang giảm dần. Công cụ đang giao dịch đường phía dười của đám mây. Điểm thấp nhất của dòng Chikou Span được cho là điểm hỗ trợ (0.8933). Điểm kháng cự gần nhất là đường biên trên của đám mây (0.9108).