Nghệ thuật phân tích thị trường

Những phân tích và dự báo thị trường mới nhất.

Clients of the Tifia broker get exclusive access to high-quality materials from independent analytical agency Claws&Horns in their Client Cabinet: technical and fundamental market analysis, Forex economic event calendar, currency, stock, index and cryptocurrency forecasts, trading indicators signals and much more.

Tài khoản giao dịch Tifia

Mở

Ứng dụng phân tích Forex miễn phí

Các khách hàng của chúng tôi được truy cập đầy đủ vào các tài liệu phân tích chất lượng cao trong ứng dụng Tifia Forex Analysis. Hãy cài đặt ứng dụng Tifia Analysis với sự phân tích miễn phí về các thị trường tài chính trên thiết bị android hoặc iOS của bạn, nâng cao giao dịch và tiếp tục nắm bắt tin tức mới nhất từ thị trường Forex.

Dự báo phân tích mới nhất

Dự báo mới nhất cho các cặp tiền tệ dựa vào nhận định thị trường

Tất cả các loại phân tích

Phân tích kỹ thuật, phân tích sóng, phân tích cơ bản và đánh giá các chỉ số vĩ mô

Các chỉ báo

Đọc 10 chỉ báo trên 4 khung thời gian cho 10 công cụ

Tín hiệu giao dịch

Lời khuyên chuyên nghiệp về việc mở giao dịch với các điểm vào và ra.

Video đánh giá

Video dự báo dài hạn cho các cặp tiền tệ chính

Độ chính xác cao

Các tín hiệu giao dịch với độ chính xác cao, lợi nhuận trung bình hàng tháng là 600 pip.