แพลตฟอร์มเทรด MT5

ดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการซื้อขายที่คุณต้องการ

MetaTrader 5 MetaTrader 5

MT5 สำหรับ Windows

ดาวน์โหลด

MT5 สำหรับ iPad

ดาวน์โหลด

MT5 สำหรับ iPhone

ดาวน์โหลด

MT5 สำหรับ Android

ดาวน์โหลด

MetaTrader 5 คือ ระบบมัลติฟังค์ชั่นของการซื้อขายสำหรับ ตราสารฟอเร็ก, ตราสารหุ้น , CFDs และ Futures โดยแพลตฟอร์มของ MT5 ได้ให้บริการในตัวเลือกที่หลากหลาย สำหรับการซื้อขายทางการเงิน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ชาญฉลาดให้กับพื้นฐานสำคัญ และ เทคนิคในการวิเคราะห์ อีกด้วย

Tifia clients can download MetaTrader 5 trading terminal to their computer or install mobile versions of MT5 for Android and MT5 for iOS.

Advantages of MetaTrader 5 trading platform

  • Better performance and a wider range of functions;

  • Access to deep liquidity on the Forex market and stock exchanges;

  • 6 types of pending orders to create a flexible trading strategy;

  • One-click trading allowing you to manage trading orders directly in the price chart;

  • Built-in reports for quick automatic analysis of trade efficiency;

  • 21 timeframes for price charts;

  • More than 100 charts can be opened simultaneously for different instruments;

  • Several technical indicators can be used in one chart at the same time;

  • Built-in market depth indicator for reliable information about market prices and trading volumes in real time;

  • Virtual hosting for stable and uninterrupted operation of the trading platform.

The new version of Meta Trader 5 trading platform has two ways to account for trading operations: netting and hedging. This means, you can open several positions for one instrument in the same or different directions. This certainly provides excellent opportunities to those traders who use hedging their trading strategies.

Metatrader 5 provides a very powerful trading environment, because the basis of a successful trading system is reliable analysis and forecasts. MT5 provides you with a powerful set of analytical tools that will allow you to make a forecast and perform a detailed analysis of prices. More than 80 built-in trading indicators and the option of using several indicators at a time in the same price chart allow for a more detailed panoramic analysis. MetaEditor editor for MQL5 language built into the trading platform allows you to create unique advisors and indicators for your own trading strategy. MetaTrader 5 trading platform also provides free access to custom indicators and trading advisors. MT5 supports automated trading using trading signals and robots, which are also available to the users of our platform in the library of trading strategies. MT5 software has enough capacity to process large amounts of data, thus allowing you to use sophisticated trading advisors.

Fans of fundamental analysis will enjoy the latest economic calendar news and the latest forecasts from professional analysts right in the platform.

With MetaTrader 5 information and trading platform, you can make the most of any market situation!

Download Tifia MetaTrader 5 terminal for mobile devices or computer and use maximum opportunities for profitable trading with any financial instruments: currency pairs, crypto currencies, indices, as well as oil and metals!