บัญชีเทรด Tifia

  • Start
    Micro

  • Classic

  • ECN PRO

เปิดบัญชีเทรดฟอเร็กซ์

มือใหม่ฟอเร็กซ์จะยินดีกับประโยชน์ของบัญชี START (MICRO) เทรดเดอร์มืออาชีพจะเพลิดเพลินกับการเทรด ECN บนตลาดการเงินด้วยสเปรดต่ำสุดและการดำเนินคำสั่งรวดเร็วที่สุดบนบัญชี ECN CLASSIC และ ECN PRO

บัญชีเทรด Tifia

เปิด