เลือกประเภทบัญชีของคุณ

Start
Micro

ตราสารเทรด คอมมิชชัน IB Partner (pip) คอมมิชชัน MIB Partner (pip)
FX คอมมิชชัน IB Partner (pip) 10 คอมมิชชัน MIB Partner (pip) 20
Metals คอมมิชชัน IB Partner (pip) 10 คอมมิชชัน MIB Partner (pip) 20
Oil คอมมิชชัน IB Partner (pip) 10 คอมมิชชัน MIB Partner (pip) 20
Major Indexes คอมมิชชัน IB Partner (pip) 10 คอมมิชชัน MIB Partner (pip) 20

Classic

ตราสารเทรด คอมมิชชัน IB Partner (pip) คอมมิชชัน MIB Partner (pip)
FX คอมมิชชัน IB Partner (pip) 2.5 คอมมิชชัน MIB Partner (pip) 5
Metals คอมมิชชัน IB Partner (pip) 2.5 คอมมิชชัน MIB Partner (pip) 5
Oil คอมมิชชัน IB Partner (pip) 2.5 คอมมิชชัน MIB Partner (pip) 5
Major Indexes คอมมิชชัน IB Partner (pip) 2.5 คอมมิชชัน MIB Partner (pip) 5

ECN PRO

ตราสารเทรด IB Partner commission ($) MIB Partner commission ($)
FX IB Partner commission ($) 2 MIB Partner commission ($) 3.5
Metals IB Partner commission ($) 2 MIB Partner commission ($) 3.5
Oil IB Partner commission ($) 2 MIB Partner commission ($) 3.5
Major Indexes IB Partner commission ($) 2 MIB Partner commission ($) 3.5

มาร่วมเป็น IB

Join

Calculate your income

Trading Instrument

ต้นทุนต่อจุด

IB commission pips

ค่าคอมมิชชันของคุณ