เลือกประเภทบัญชีของคุณ

Start
Micro

ตราสารเทรด คอมมิชชัน IB Partner (pip) คอมมิชชัน MIB Partner (pip)
คู่สกุลหลักฟอเร็กซ์ คอมมิชชัน IB Partner (pip) 1.0 คอมมิชชัน MIB Partner (pip) 2.0
คู่สกุลรองฟอเร็กซ์ คอมมิชชัน IB Partner (pip) 1.0 คอมมิชชัน MIB Partner (pip) 2.0
โลหะมีค่า คอมมิชชัน IB Partner (pip) 1.0 คอมมิชชัน MIB Partner (pip) 2.0

ECN Classic

ตราสารเทรด คอมมิชชัน IB Partner (pip) คอมมิชชัน MIB Partner (pip)
คู่สกุลหลักฟอเร็กซ์ คอมมิชชัน IB Partner (pip) 0.3 คอมมิชชัน MIB Partner (pip) 0.7
คู่สกุลรองฟอเร็กซ์ คอมมิชชัน IB Partner (pip) 0.3 คอมมิชชัน MIB Partner (pip) 0.7
คู่สกุลหายากฟอเร็กซ์ คอมมิชชัน IB Partner (pip) up to 21,0 คอมมิชชัน MIB Partner (pip) up to 49,0
โลหะมีค่า คอมมิชชัน IB Partner (pip) up to 0,6 คอมมิชชัน MIB Partner (pip) up to 1,4
น้ำมัน คอมมิชชัน IB Partner (pip) 1.5 คอมมิชชัน MIB Partner (pip) 3.5
ดัชนีหุ้นทั่วโลก คอมมิชชัน IB Partner (pip) up to 12,0 คอมมิชชัน MIB Partner (pip) up to 28,0

ECN PRO

ตราสารเทรด คอมมิชชัน IB Parner ($) คอมมิชชัน MIB Parner ($)
คู่สกุลหลักฟอเร็กซ์ คอมมิชชัน IB Parner ($) 2.5 คอมมิชชัน MIB Parner ($) 5.5
คู่สกุลรองฟอเร็กซ์ คอมมิชชัน IB Parner ($) 2.5 คอมมิชชัน MIB Parner ($) 5.5
คู่สกุลหายากฟอเร็กซ์ คอมมิชชัน IB Parner ($) 6 คอมมิชชัน MIB Parner ($) 14
โลหะมีค่า คอมมิชชัน IB Parner ($) 2.5 คอมมิชชัน MIB Parner ($) 5.5
น้ำมัน คอมมิชชัน IB Parner ($) 2.5 คอมมิชชัน MIB Parner ($) 5.5
ดัชนีหุ้นทั่วโลก คอมมิชชัน IB Parner ($) 2.5 คอมมิชชัน MIB Parner ($) 5.5

คำนวณรายได้ของคุณ

ตราสารเทรด

ต้นทุนต่อจุด

คอมมิชชัน IB, pip

ค่าคอมมิชชันของคุณ