Ramadan
Giveaway

ฝากและถอนเงินช่วงเดือนรอมฎอนและรับของขวัญจาก Tifia!

วิธีการรับของรางวัล

ฝากเงินอย่างน้อย $100 เข้าบัญชีเทรดของคุณตั้งแต่ 16.04.2020 จนถึง 29.05.2020
ทำการเทรดเป็นประจำและทำปริมาณการเทรดสูงสุดระหว่างช่วงโปรโมชัน
รับรางวัลมีค่าจาก Tifia: Samsung S20 หรือ Galaxy Watch หรือ Galaxy Buds+ หรือ Wireless Battery Pack
2 รางวัล

Samsung S20

ฝากเงินตั้งแต่ $2500

25 ล็อตหรือมากกว่า

# ประเทศ บัญชี ปริมาณ
3 รางวัล

Galaxy Watches Active 2

ฝากเงินตั้งแต่ $1500 ถึง $2499

15 ล็อตหรือมากกว่า

# ประเทศ บัญชี ปริมาณ
4 รางวัล

Galaxy Buds+

ฝากเงินตั้งแต่ $1000 ถึง $1499

10 ล็อตหรือมากกว่า

# ประเทศ บัญชี ปริมาณ
5 รางวัล

Wireless Battery Packs

ฝากเงินตั้งแต่ $500 ถึง $999

5 ล็อตหรือมากกว่า

# ประเทศ บัญชี ปริมาณ
30 รางวัล

10$ cash money

ฝากเงินตั้งแต่ $100 ถึง $499

1 ล็อตหรือมากกว่า

# ประเทศ บัญชี ปริมาณ

กฎโปรโมชั่น Ramadan Giveaway

1. ข้อกำหนดทั่วไป

 • 1.1 ผู้จัดโปรโมชัน "RAMADAN GIVEAWAY" คือ Tifia Markets Limited
 • 1.2 ผู้จัดโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าร่วมและกฎของโปรโมชัน "RAMADAN GIVEAWAY" ที่สำคัญบนหน้าเว็บไซต์ทางการ
 • 1.3 บุคคลที่บรรลุนิติภาวะที่เป็นลูกค้าของ Tifia Markets Limited มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
 • 1.4 เงินรางวัลของโปรโมชันนี้มาจากเงินทุนของผู้จัด รางวัลของโปรโมชัน "RAMADAN GIVEAWAY" ประกอบด้วย
  กลุ่มรางวัลที่ 1: 2 รางวัล - สมาร์ตโฟน Samsung S20 (หรือเงินจริงคนละ $1,000 บนบัญชีเทรด Tifia)
  กลุ่มรางวัลที่ 2: 3 รางวัล - Galaxy Watch Active 2 44 mm (หรือเงินจริงคนละ $500 บนบัญชีเทรด Tifia)
  กลุ่มรางวัลที่ 3: 4 รางวัล - Galaxy Buds+ (หรือเงินจริงคนละ $150 บนบัญชีเทรด Tifia)
  กลุ่มรางวัลที่ 4: 5 รางวัล - Wireless Battery Pack (หรือเงินจริงคนละ $70 บนบัญชีเทรด Tifia)
  กลุ่มรางวัลที่ 5: 30 รางวัล - เงินรางวัล $10 บนบัญชีเทรด Tifia
 • 1.5 Tifia Markets Limited มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้หรือยกเลิกกิจกรรมนี้ได้ทุกเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบเป็นพิเศษ
 • 1.6 ผลลัพธ์ของโปรโมชันจะเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ทางการ
 • 1.7 โดยการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมยอมรับเงื่อนไขและกฎของกิจกรรมทั้งหมด
 • 1.8 Tifia Markets Limited สงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ชนะเพื่อวัตถุประสงค์ในการโปรโมทและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงในช่องทางใด ๆ ผู้ชนะกิจกรรมจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในกิจกรรมการตลาดและโปรโมชันที่จัดขึ้นโดยผู้จัดและพาร์ทเนอร์ของผู้จัด เช่น การสัมภาษณ์ รายงานวิดีโอและภาพถ่ายและข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม
 • 1.9 ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงโปรโมชันจะทำการยุติโดยอ้างอิงจากเงื่อนไขและข้อตกลงเอกสารการกำกับดูแลหลักของ Tifa Markets Limited สำหรับสถานการณ์ที่ไม่มีการระบุในเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวสามารถยุติด้วยการเจรจา คำตัดสินของผู้จัดโปรโมชัน "RAMADAN GIVEAWAY" ที่มีต่อข้อพิพาทถือเป็นที่สิ้นสุด

2. เงื่อนไขการเข้าร่วม

 • 2.1 "RAMADAN GIVEAWAY" จัดขึ้นตั้งแต่ 00:00:01 16.04.2020 ถึง 00:00:01 29.05.2020 (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ GMT+2 ที่แสดงบนเทอร์มินัลเทรดของ Tifia)
 • 2.2 การลงทะเบียนโปรโมชันเป็นอัตโนมัติ ทุกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 1.3 และ 2.3 มีสิทธิ์เข้าร่วม
 • 2.3 ผู้เข้าร่วมโปรโมชันคือลูกค้าที่ยืนยันตนสมบูรณ์ผู้ซึ่งทำการฝากเงินยังบัญชีเทรด START (MICRO) หรือ CLASSIC หรือ ECN PRO กับ Tifia ในจำนวน 100 USD (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) หรือมากกว่าต่อหนึ่งธุรกรรมในระหว่างช่วงโปรโมชัน
 • 2.4 ผู้เข้าร่วมสามารถใช้บอทและกลยุทธ์การเทรดโดยไม่มีข้อจำกัด เงื่อนไขสำหรับบัญชีเข้าร่วมเหมือนกับเงื่อนไขและข้อตกลงของ"ข้อตกลงลูกค้า" และ "เงื่อนไขธุรกิจ"
 • 2.5 บัญชีการแข่งขัน "เร่งทำกำไร" ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชัน "RAMADAN GIVEAWAY"

3. กฎการจับรางวัล

 • ผู้ชนะจะกำหนดโดยอ้างอิงจากจำนวนเงินฝากลงทะเบียนและปริมาณสูงสุดที่ทำการเทรดระหว่างช่วงโปรโมชัน รางวัลแบ่งออกเป็นห้ากลุ่มขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากและปริมาณล็อตเทรดดังนี้
  จำนวนเงินฝาก ปริมาณล็อตเทรดขั้นต่ำ จำนวนรางวัล รางวัล
  ตั้งแต่ $2500 25 ล็อตหรือมากกว่า 2 Samsung S20 smartphones
  ตั้งแต่ $1500 ถึง $2499 15 ล็อตหรือมากกว่า 3 Galaxy Watches Active 2 44 mm
  ตั้งแต่ $1000 ถึง $1499 10 ล็อตหรือมากกว่า 4 Galaxy Buds+
  ตั้งแต่ $500 ถึง $999 5 ล็อตหรือมากกว่า 5 Wireless Battery Packs
  ตั้งแต่ $100 ถึง $499 1 ล็อตหรือมากกว่า 30 เงินสด $10 บนบัญชี Tifia
  * ปริมาณเงินฝากต่อหนึ่งธุรกรรมใช้ประกอบการพิจารณา
  ** ปริมาณการเทรดทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากฝากเงินลงทะเบียนใช้ประกอบการพิจารณา
 • 3.2 ปริมาณล็อตเทรดที่จำเป็นสำหรับการรับรางวัลคำนวณจากเงื่อนไขต่อไปนี้
  • 3.2.1 ขนาดหนึ่งล็อตเทรดคือ 100,000 USD
   * กรุณาทราบว่า สำหรับบัญชี START หนึ่งล็อตเทรดมีขนาดใหญ่กว่าที่ระบุบนข้อมูลมาตรฐานของบัญชี 10 เท่า
  • 3.2.2 เมื่อคำนวณปริมาณเทรด กลุ่มตราสารฟอเร็กซ์ที่จะได้รับการคำนวณมีดังนี้ คู่สกุลเงินหลักฟอเร็กซ์และคู่สกุลเงินรองฟอเร็กซ์
  • 3.2.3 เมื่อคำนวณปริมาณเทรด เฉพาะปริมาณที่เทรดด้วยเงินทุนของลูกค้าจะได้รับการคำนวณ ส่วนปริมาณที่เทรดด้วยเงินโบนัสจะไม่นำมาคำนวณ
  • 3.2.4 เมื่อคำนวณปริมาณเทรด คำสั่งที่ถูกลบหรือรอเปิดอยู่จะไม่นำมาคำนวณ
  • 3.2.5 เมื่อคำนวณปริมาณเทรด locking position จะไม่นำมาคำนวณ
 • 3.3 ผู้เข้าร่วมสามารถรับรางวัลหากยอดถอนเงินทั้งหมดสำหรับช่วงโปรโมชันน้อยกว่าจำนวนเงินฝากเท่านั้น
 • 3.4 แต่ละบัญชีมีสิทธิ์เข้าร่วมเพียงหนึ่งต่อหนึ่งกลุ่มรางวัลเท่านั้น
 • 3.5 แต่ละคนมีสิทธิ์รับเพียงหนึ่งรางวัล มอบเฉพาะรางวัลสูงสุดหากหลายบัญชีของผู้เข้าร่วมคนเดียวกันอยู่ในรายชื่อผู้ชนะหลายกลุ่มรางวัล
 • 3.6 รางวัลสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดด้วยมูลค่าเทียบเท่า (ตามข้อ 1.4) และเครดิตเข้าบัญชีเทรดของผู้ชนะ
 • 3.7 Tifia มีสิทธิ์ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับยืนยันตนจากผู้ชนะ
 • 3.8 ผู้จัดมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมจากการจับรางวัลโดยไม่ต้องอธิบาย ซึ่งเหตุผลอาจมาจากการละเมิดต่อไปนี้
  - การฝ่าฝืนเงื่อนไขของโปรโมชันหรือกฎระเบียบของเอกสารการกำกับดูแลหลักของบริษัท
  - ต้องสงสัยว่ากระทำการทุจริตโดยมีเป้าหมายในการชนะรางวัล
  - ต้องสงสัยลงทะเบียนหลายโปรไฟล์ลูกค้าจากบุคคลเดียว
  - ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุในโปรไฟล์ลูกค้าไม่ถูกต้อง และ/หรือโปรไฟล์ยังไม่ได้ทำการยืนยันสมบูรณ์แบบ
  - ใช้วิธีการฉ้อฉลเพื่อให้ได้กำไรที่แน่นอน
  - ไม่มีกิจกรรมการเทรดบนบัญชีผู้เข้าร่วมเป็นเวลา 10 วันระหว่างช่วงโปรโมชัน