Ramadan
Charity

เทรดและบริจาคกับ Tifia

เข้าร่วมกิจกรรม Ramadan Charity ตั้งแต่ 06.04.2020 จนถึง 29.05.2020

เข้าร่วม

เทรดกับ Tifia และทำให้โลกใบนี้ดีขึ้น

เปิดบัญชีเทรดหรือลงทะเบียนบัญชีที่มีอยู่แล้ว

ทำการฝากเงิน

เริ่มการเทรดที่ทำกำไร

บริจาค 30% ของกำไรให้กับเด็ก

Tifia ยังบริจาค 0.3 pip จากแต่ละการเทรดของผู้เข้าร่วมโปรแกรมกับกองทุนการกุศล

เงินบริจาคทั้งหมดจะมอบให้กับ PUSAT RAWATAN AMAL (Pusat Penempatan & Jagaan Anak2 Yatim Faqir Miskin) หมายเลข

$10514.67

เงินบริจาค

ลงทะเบียน

เปิดบัญชีใหม่กับ Tifia ทำการฝากเงินและเริ่มต้นเทรด:

เปิดบัญชีเพื่อการกุศล

หรือเพิ่มบัญชีเทรด Tifia ที่มีอยู่แล้วของคุณยังกิจกรรม Ramadan Charity:

เข้าร่วมโปรแกรมการกุศล

โปรแกรมสำหรับลูกค้า Tifia จากมาเลเซีย อินโดนีเซียและบรูไนผู้ซึ่งต้องการทำความดีในช่วงรอมฎอนและช่วยเหลือเด็ก ๆ ทุกประเภทบัญชีของ Tifia สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้

เงินการกุศล:

 • - Tifia บริจาค 0.3 pip จากแต่ละการเทรด
 • - เทรดเดอร์บริจาค 30% ของกำไร

ยิ่งคุณเทรดและทำกำไรในระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรม RAMADAN CHARITY มากเท่าไร เงินบริจาคสำหรับเด็ก ๆ ก็จะยิ่งมากเท่านั้น

ผู้เข้าร่วมโปรแกรม

# บัญชี เงินบริจาคของลูกค้า เงินบริจาคของบริษัท

เราขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกคนสำหรับการบริจาค !

$10514.67

ยอด

$5074.38

บริจาคทั้งหมดของลูกค้า

$5440.29

บริจาคทั้งหมดของบริษัท

เงื่อนไขโปรแกรม Ramadan Charity

1. เงื่อนไขทั่วไป

 • 1.1. ผู้จัดกิจกรรม "RAMADAN CHARITY" คือ Tifia Markets Limited
 • 1.2. ผู้จัดโพสต์ข้อมูลจริงเกี่ยวกับเงื่อนไขและกฏการเข้าร่วมกิจกรรม "RAMADAN CHARITY" บนหน้าเว็บไซต์ทางการของผู้จัด
 • 1.3. โดยการลงทะเบียนบัญชีเทรดในกิจกรรม "RAMADAN CHARITY" จะถือว่าผู้เข้าร่วมยืนยันโดยอัตโนมัติว่าอ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้แล้ว
 • 1.4. กิจกรรม "RAMADAN CHARITY" จัดขึ้นตั้งแต่ 6.04.2563 ตอน 00:00:01 จนถึง 29.05.2563 ตอน 00:00:01 (ตามเวลา GMT+2 ดังที่ระบุบนแพลตฟอร์มเทรด)

2. เพื่อบริจาคในช่วงกิจกรรม ผู้เข้าร่วมแต่ละคนควร

 • 2.1. เพื่อบริจาคในช่วงกิจกรรม ผู้เข้าร่วมแต่ละคนควรจะ
  • - เปิดบัญชีเทรดกับ Tifia และติ๊กช่อง "เข้าร่วม Ramadan Charity" หรือลงทะเบียนบัญชีที่มีอยู่แล้วในหน้ากิจกรรม
  • - เปิดบัญชีเทรดกับ Tifia และติ๊กช่อง "เข้าร่วม Ramadan Charity"
  • - ฝากเงินอย่างน้อย 10 USD (จำนวนเงินฝากขั้นต่ำขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่เลือก)
  • - ทำการเทรดและทำกำไร
 • 2.2. บัญชีลูกค้าลงทะเบียนในกิจกรรมหลังเปิดบัญชีแล้วและอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบของบริษัท ในการลงทะเบียนกิจกรรม ลูกค้าจะต้องยอมรับข้อกำหนดของกิจกรรมโดยการติ๊กในช่องที่เกี่ยวข้อง
 • 2.3. ผู้เข้าร่วมสามารถลงทะเบียนหลายบัญชีในกิจกรรมและเพิ่มโอกาสทำบุญให้การกุศล อย่างไรก็ตาม จำนวนบัญชีที่ลงทะเบียนภายใต้โปรไฟล์เดียวกันจะต้องไม่เกิน 10 บัญชี
 • 2.4. บัญชีการแข่งขัน Rush for Profit ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม RAMADAN CHARITY

3. กลไกของกิจกรรมการกุศล

 • 3.1. เงินบริจาคจะมาจากช่องทางต่อไปนี้
  • - 30% ของกำไรจากแต่ละบัญชีเทรดที่เข้าร่วมที่บริจาคโดยลูกค้า
  • - 0,3 pip ของแต่ละการเทรดบนบัญชีเทรดที่เข้าร่วมที่บริจาคโดย Tifia Markets Limited
 • 3.2. การเข้าร่วมกิจกรรรมไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ
 • 3.3. การโอนเงินทุนจากบัญชีเทรดผู้เข้าร่วมยังบัญชีกิจกรรมการกุศลจะดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและโดยอัตโนมัติอย่างน้อยทุก 24 ชั่วโมงหลังโรลโอเวอร์
 • 3.4. เงินทุนจะอยู่ในบัญชีการกุศลที่แยกต่างหากของบริษัท
 • 3.5. รายงานการระดมเงินสามารถดูได้ทุกเมื่อบนหน้าเว็บไซต์ทางการของกิจกรรม "RAMADAN CHARITY"

4. เบ็ดเตล็ด

 • 4.1. ในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดของกิจกรรม
 • 4.2. Tifia มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อตกลงของกิจกรรมได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเป็นพิเศษ
 • 4.3. Tifia สงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีกิจกรรมเพื่อการโฆษณาและเผยแพร่ในทุกช่องทางข้อมูล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการตลาดและการโฆษณาของ Tifia เช่น การสัมภาษณ์ รายงานทางวิดีโอและภาพ และข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม ขณะเดียวกัน Tifia group มอบคำมั่นจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (รวมถึงชื่อและนามสกุล) โดยไม่ได้คำยินยอมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • 4.4. เงินบริจาคทั้งหมดของกิจกรรมครั้งนี้จะมอบให้กับ PUSAT RAWATAN AMAL (Pusat Penempatan & Jagaan Anak2 Yatim Faqir Miskin) "Asrama Kebajikan Anak-Anak Yatim, Lot 753, Batu 36 Jalan Sekendi, 45200, Sabak Bernam, Selangor"