19 ธ.ค. 2019 12:00:00

ตารางทำการของ Tifia ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่

ตารางราคาและเวลาทำการของบริษัทช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่

เรียน คุณลูกค้า

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าตารางราคาของ Tifia จะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง

กรุณาทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของตารางทำการของบริการของบริษัทและช่วงเวลาเทรด

เทศกาลคริสต์มาส

All Forex pairs 24/12/2562 23:59:59 26/12/2562 00:00:00
All metals 24/12/2562 20:45:00 26/12/2562 01:00:00
AUS200 24/12/2562 05:30:00 27/12/2562 00:50:00
FDAX 23/12/2562 23:59:59 27/12/2562 03:16:00
IBEX35 24/12/2562 15:00:00 27/12/2562 10:00:00
SX5E 23/12/2562 23:00:00 27/12/2562 09:00:00
CAC 24/12/2562 15:05:00 27/12/2562 09:00:00
HK50 24/12/2562 06:00:00 27/12/2562 03:15:00
NI225 24/12/2562 20:15:00 26/12/2562 08:00:00
FTSE 24/12/2562 14:50:00 27/12/2562 03:00:00
NQ 24/12/2562 20:15:00 26/12/2562 08:00:00
YM 24/12/2562 20:15:00 26/12/2562 08:00:00
SPX 24/12/2562 20:15:00 26/12/2562 08:00:00
UKBrent 24/12/2562 21:00:00 26/12/2562 03:00:00
USCrude 24/12/2562 20:45:00 26/12/2562 07:00:00

เทศกาลปีใหม่

All Forex pairs 31/12/2562 23:59:59 02/01/2563 01:00:00
All metals 31/12/2562 23:59:59 02/01/2563 01:00:00
AUS200 31/12/2562 05:30:00 02/01/2563 00:50:00
FDAX 30/12/2562 23:59:59 02/01/2563 03:16:00
IBEX35 31/12/2562 15:00:00 02/01/2563 10:00:00
SX5E 30/12/2562 23:00:00 02/01/2563 09:00:00
CAC 31/12/2562 15:05:00 02/01/2563 09:00:00
HK50 31/12/2562 06:00:00 02/01/2563 03:15:00
NI225 31/12/2562 23:59:59 02/01/2563 08:00:00
FTSE 31/12/2562 14:50:00 02/01/2563 03:00:00
NQ 31/12/2562 23:59:59 02/01/2563 08:00:00
YM 31/12/2562 23:59:59 02/01/2563 08:00:00
SPX 31/12/2562 23:59:59 02/01/2563 08:00:00
UKBrent 31/12/2562 22:00:00 02/01/2563 03:00:00
USCrude 31/12/2562 23:59:59 02/01/2563 07:00:00

กรุณาอ่านถึงการเปลี่ยนแปลงตารางทำการของแผนกการเงินและแผนกสนับสนุนของ Tifia ดังนี้

  • 25.12.2562 หยุดทำการ
  • 31.12.2562 เปิดจนถึง 13.00 น.
  • 01.01.2563 หยุดทำการ

เวลาเซิร์ฟเวอร์ GMT+2 ที่แสดงในตารางสัมพันธ์กับเวลาที่แสดงในแพลตฟอร์มเทรดของ Tifia กรุณาใช้ข้อมูลข้างต้นประกอบการเทรด

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน Tifia

บัญชีเทรด Tifia

เปิด